Explosiv intäktsökning för Karwine And Lucas Bil AB

Årsredovisningen för Karwine And Lucas Bil är klar. Företaget omsatte omkring 25 miljoner kronor, 945,5 procent mer än under 2021. Resultatet före skatt är drygt 1,3 miljoner kronor. Det är en ökning med cirka 1,3 miljoner kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet går från ett underskott på 21 000 kronor till ett överskott på drygt 1,3 miljoner kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 5,3 procent, som är bättre än 2021. Då var rörelsemarginalen 0,9 procent i minus.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar är motsvarande snitt 3,8 procent. Noteras ska att företaget är ett av fyra i koncernen och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig. Moderbolag är Karwine And Lucas AB.

Fakta om Karwine And Lucas Bil

Karwine And Lucas Bil grundades 2018. Bolagets huvudbransch är handel med personbilar och lätta motorfordon. Företaget är ett av fyra i koncernen där Karwine And Lucas AB är moderbolag.

ANNONS

Ägarna tog inte ut någon utdelning under förra året.

Så ser branschtoppen ut

Sett till rörelseintäkter är Karwine And Lucas Bil det 183:e största företaget inom sin specifika bransch i Västra Götalands Län, som är handel med personbilar och lätta motorfordon.

Företaget är också det 1130:e största i landet. Det finns 495 företag i samma bransch i Västra Götalands Län.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS