Fortsatt god resultatutveckling för ägaren av Råda Glasmästeri Aktiebolag

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Omsättningen i företaget är cirka 15,5 miljoner kronor, ned 8,9 procent. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, knappt en och en halv miljoner kronor mot ungefär 1,6 miljoner kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet minskar med 55 000 kronor till knappt 1,6 miljoner kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 10,1 procent, som är på samma nivå som 2021.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet är motsvarande snitt 6,8 procent. Noteras ska att företaget är ett av två i koncernen och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig. Moderbolag är Mölnlycke Glas AB.

Så stor var utdelningen

Råda Glasmästeri grundades 1973. Bolagets huvudbransch är glasmästeriarbeten. Företaget är ett av två i koncernen där Mölnlycke Glas AB är moderbolag. Redovisningsperioden löper från maj till april.

ANNONS

Företaget har åtta anställda, enligt årsredovisningen, vilket är en fler än föregående redovisningsår.

Ägaren, Mölnlycke Glas AB, tog ut 500 000 kronor i utdelning under senaste året, enligt räkenskaperna. Den högsta utdelningen under senaste femårsperioden blev det 2022. Då var summan en miljon kronor. Ägaren har hämtat ut 2,6 miljoner kronor i utdelning de senaste fem åren. I snitt blir det 513 000 kronor årligen.

Styrelseordförande är Ulf Henrik Karlsson (46).

Så ser branschtoppen ut

Sett till omsättning är Råda Glasmästeri det 13:e största företaget inom sin specifika bransch i Västra Götaland, som är glasmästeriarbeten.

Företaget är också det 69:e största i landet. Det finns 54 företag i samma bransch i Västra Götaland.

ANNONS