Hiledals Åkeri AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Hiledals Åkeri AB under 2022. Här är de viktigaste siffrorna. Verksamheten står bokförd på cirka 13 miljoner kronor i omsättning, en förbättring på 46,5 procent från 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, ungefär 850 000 kronor mot 71 000 kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet skjuter fart, och slutar på drygt 1,2 miljoner kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på nio och en halv procent, som är bättre än 2021. Då var rörelsemarginalen en procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen landtransport; transport i rörsystem är motsvarande snitt 5,2 procent.

Fakta om Hiledals Åkeri

Hiledals Åkeri grundades 2013. Bolagets huvudbransch är vägtransport, godstrafik.

Företaget har nio anställda, enligt årsredovisningen, vilket är lika många som föregående redovisningsår.

Ägarna tog inte ut någon utdelning under förra året.

Så ser branschtoppen ut

Sett till omsättning är Hiledals Åkeri det 421:a största företaget inom sin specifika bransch i Västra Götaland, som är vägtransport, godstrafik.

ANNONS

Företaget är också det 2446:e största i landet. Det finns 1031 företag i samma bransch i Västra Götaland.

ANNONS