Intäkterna fortsätter växa för Källarbacken Hällingsjö AB

Årsredovisningen för Källarbacken Hällingsjö är klar. Företaget omsatte ungefär 13 miljoner kronor, 3,1 procent mer än under 2022. Resultatet före skatt är högre än föregående år, ungefär 800 000 kronor mot omkring 600 000 kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet ökar med 29,7 procent, och slutar på 1,2 miljoner kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 9,1 procent, som är bättre än 2021. Då var rörelsemarginalen 7,2 procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar är motsvarande snitt 3,8 procent. Noteras ska att företaget har ett dotterbolag, och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig.

Fakta om Källarbacken Hällingsjö

Källarbacken Hällingsjö grundades 2013. Bolagets huvudbransch är livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad, spel- och vadhållningsverksamhet, postbefordran via nationella posten och uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler. Företaget har ett dotterbolag. Redovisningsperioden löper från april till mars.

ANNONS

Företaget har fem anställda, enligt årsredovisningen, vilket är tre färre än föregående redovisningsår.

Ägaren, Sara Linnea Kristina Eliasson (33), tog inte ut någon utdelning under förra året.

Sara Linnea Kristina Eliasson är också vd, och Anna Christina Caroline Jespersen (41) är styrelseordförande.

Så ser branschtoppen ut

Källarbacken Hällingsjö har den 308:e högsta omsättningen i Västra Götaland i sin specifika bransch, som är livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad.

Det finns 458 företag i samma bransch i Västra Götaland.

Företaget är också nummer 1756 i landet.

ANNONS