Intäkterna fortsätter växa för Pluseight Engineering Aktiebolag

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Företaget omsatte drygt 139 miljoner kronor, två och en halv procent mer än föregående period. Resultatet före skatt är högre än föregående år, omkring 100 000 kronor mot 58 000 kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet minskar med ungefär 800 000 kronor till drygt 5,9 miljoner kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 4,2 procent, som är på samma nivå som föregående period.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,7 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag är motsvarande snitt 23,5 procent. Noteras ska att företaget är ett av åtta i koncernen och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig. Moderbolag är Pluseight Group Aktiebolag.

Fakta om Pluseight Engineering

Pluseight Engineering grundades 1988. Bolagets huvudbransch är konsultverksamhet avseende företags organisation. Företaget är ett av åtta i koncernen där Pluseight Group Aktiebolag är moderbolag. Redovisningsperioden löper från september till augusti.

ANNONS

Företaget har 17 anställda, enligt årsredovisningen, vilket är en färre än föregående redovisningsår.

Styrelseordförande är Kjell Harry Åke Wallther (75).

Så ser branschtoppen ut

Sett till omsättning är Pluseight Engineering det 33:e största företaget inom sin specifika bransch i Västra Götaland, som är konsultverksamhet avseende företags organisation.

Företaget är också det 226:e största i landet. Det finns 1016 företag i samma bransch i Västra Götaland.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS