Intäkterna fortsätter växa för Signmax AB

Årsredovisningen för Signmax är klar. Företaget omsatte knappt 161 miljoner kronor, 17,9 procent mer än under 2022. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, cirka 25 miljoner kronor mot omkring 27 miljoner kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet sjunker med drygt två miljoner kronor till ungefär 25 miljoner kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 15,7 procent, som är lägre än 2021. Då var rörelsemarginalen 20 procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen tillverkning av gummi- och plastvaror är motsvarande snitt sju och en halv procent. Noteras ska att företaget är ett av tre i koncernen och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig. Moderbolag är Signmax Holding AB.

Fakta om Signmax

Signmax grundades 2008. Bolagets huvudbransch är annan plastvarutillverkning, diverse övrig metallvarutillverkning, övrig trävarutillverkning, tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d. och tillverkning av plasthalvfabrikat. Företaget är ett av tre i koncernen där Signmax Holding AB är moderbolag. Redovisningsperioden löper från maj till april.

ANNONS

Företaget har 68 anställda, enligt årsredovisningen, vilket är nio fler än föregående redovisningsår.

Ägarna tog inte ut någon utdelning under förra året.

Vd är Carl Mattias Klingberg (34), medan Hélène Marie Elizabeth Gustavii (54) är styrelseordförande.

Så ser branschtoppen ut

Signmax har den elfte högsta omsättningen i Västra Götaland i sin specifika bransch, som är annan plastvarutillverkning.

Det finns 75 företag i samma bransch i Västra Götaland.

Företaget är också nummer 43 i landet.

ANNONS