Jwh Styr o Ventilation Aktiebolag redovisar resultat som pekar uppåt

Jwh Styr o Ventilations årsredovisning för 2022 är klar. Företagets omsättning är cirka 22 miljoner kronor, en förbättring på 17,8 procent från föregående år. Resultatet före skatt är högre än föregående år, drygt en miljon kronor mot 90 000 kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet tar också fart, och landar på knappt en och en halv miljoner kronor. Det är en rejäl tillväxt från i fjol, då resultatet bara var 250 000 kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 6,7 procent, som är bättre än 2021. Då var rörelsemarginalen 1,3 procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet är motsvarande snitt 6,8 procent. Noteras ska att företaget är ett av fyra i koncernen och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig. Moderbolag är Jwh Sweden AB.

Fakta om Jwh Styr o Ventilation

Jwh Styr o Ventilation grundades 1992. Bolagets huvudbransch är ventilationsarbeten. Företaget är ett av fyra i koncernen där Jwh Sweden AB är moderbolag.

ANNONS

Företaget har åtta anställda, enligt årsredovisningen, vilket är lika många som föregående redovisningsår.

Ägaren, JWH Sweden AB, tog inte ut någon utdelning under förra året.

Så ser branschtoppen ut

Sett till omsättning är Jwh Styr o Ventilation det 44:e största företaget inom sin specifika bransch i Västra Götaland, som är ventilationsarbeten.

Företaget är också det 301:a största i landet. Det finns 150 företag i samma bransch i Västra Götaland.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS