Kraftig ökning av intäkterna för Landvetter Grossen AB

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Omsättningen i företaget är omkring 99,5 miljoner kronor, en ökning med 125,9 procent. Resultatet före skatt är knappt 2,4 miljoner kronor. Det är en ökning med cirka 2,5 miljoner kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet går från ett underskott på ungefär 450 000 kronor till ett överskott på knappt 3,2 miljoner kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 3,2 procent, som är bättre än 2021. Då var rörelsemarginalen 1 procent i minus.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen parti- och provisionshandel utom med motorfordon är motsvarande snitt 5,1 procent. Noteras ska att företaget är ett av tre i koncernen och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig. Moderbolag är Götalisa Fastigheter AB.

Fakta om Landvetter Grossen

Landvetter Grossen grundades 2016. Bolagets huvudbransch är övrig partihandel. Företaget är ett av tre i koncernen där Götalisa Fastigheter AB är moderbolag. Redovisningsperioden löper från september till augusti.

ANNONS

Företaget har 9 anställda, enligt årsredovisningen, vilket är samma antal som föregående redovisningsår.

Ägaren, Götalisa Fastigheter AB, tog inte ut någon utdelning under förra året.

Så ser branschtoppen ut

Sett till rörelseintäkter är Landvetter Grossen det åttonde största företaget inom sin specifika bransch i Västra Götalands Län, som är övrig partihandel.

Företaget är också det 30:e största i landet. Det finns 64 företag i samma bransch i Västra Götalands Län.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS