Kraftig ökning av resultatet för Luwasa Greenstyling AB

Luwasa Greenstylings årsredovisning för 2022 är klar. Verksamhetens omsättning stiger med 18,9 procent och blev 2022 cirka 25 miljoner kronor. Resultatet före skatt är högre än föregående år, knappt 1,6 miljoner kronor mot ungefär 450 000 kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet skjuter fart, och slutar på drygt 1,3 miljoner kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 5,4 procent, som är bättre än 2021. Då var rörelsemarginalen 2,2 procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen uthyrning och leasing är motsvarande snitt 8,9 procent. Noteras ska att företaget är ett av två i koncernen och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig. Moderbolag är Solhögen Aktiebolag.

Fakta om Luwasa Greenstyling

Luwasa Greenstyling grundades 1978. Bolagets huvudbransch är uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk, partihandel med blommor och växter och odling av plantskoleväxter i växthus. Företaget är ett av två i koncernen där Solhögen Aktiebolag är moderbolag.

ANNONS

Företaget har 24 anställda, enligt årsredovisningen, vilket är tre fler än föregående redovisningsår.

Ägaren, Ruth Inger Lind (72), tog inte ut någon utdelning under förra året.

Vd är Peter Lind (46), medan Karin Elisabet Burgaz (50) är styrelseordförande.

Så ser branschtoppen ut

Sett till omsättning är Luwasa Greenstyling det femte största företaget inom sin specifika bransch i Västra Götaland, som är uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk.

Företaget är också det 27:e största i landet. Det finns 34 företag i samma bransch i Västra Götaland.

ANNONS