Landvetter Gbg Trading AB: Långt ifrån succéåret 2019, men solid marginal

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Verksamhetens omsättning stiger med 1,1 procent och blev 2022 drygt 7,2 miljoner kronor. Resultatet före skatt är högre än föregående år, ungefär 700 000 kronor mot cirka 650 000 kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet minskar med cirka 250 000 kronor till ungefär 600 000 kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på åtta och en halv procent, som är lägre än 2021. Då var rörelsemarginalen 12,2 procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor är motsvarande snitt 7,3 procent. Noteras ska att företaget är ett av två i koncernen och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig. Moderbolag är Brn Holding West AB.

Fakta om Landvetter Gbg Trading

Landvetter Gbg Trading grundades 2012. Bolagets huvudbransch är fastighetsrelaterade stödtjänster och partihandel med sport- och fritidsartiklar. Företaget är ett av två i koncernen där Brn Holding West AB är moderbolag. Redovisningsperioden löper från maj till april.

ANNONS

Företaget har fyra anställda, enligt årsredovisningen, vilket är lika många som föregående redovisningsår.

Vd är Brian Rädkjär Nielsen (57).

Så ser branschtoppen ut

Sett till omsättning är Landvetter Gbg Trading det 108:e största företaget inom sin specifika bransch i Västra Götaland, som är fastighetsrelaterade stödtjänster.

Företaget är också det 693:e största i landet. Det finns 238 företag i samma bransch i Västra Götaland.

ANNONS