Omsättningen tar fart för Betong & Prefab i Landvetter AB – men resultatet sjunker

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Verksamhetens omsättning ökar med 46,1 procent och blev 2022 drygt 145 miljoner kronor. Resultatet före skatt är ungefär minus åtta och en halv miljoner kronor. Det är en nedgång med omkring tio och en halv miljoner kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet gick från drygt 5,8 miljoner kronor till cirka minus 7,7 miljoner kronor.

Underskottet gör att rörelsemarginalen blir negativ, minus 5,3 procent. Det är lägre än 2021, då rörelsemarginalen var plus 5,9 procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter är motsvarande snitt 7,1 procent. Noteras ska att företaget är ett av nio i koncernen och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig. Moderbolag är B.A.B. Construction Holding Aktiebolag.

Fakta om Betong & Prefab i Landvetter

Betong & Prefab i Landvetter grundades 2013. Bolagets huvudbransch är tillverkning av betongvaror för byggändamål. Företaget är ett av nio i koncernen där B.A.B. Construction Holding Aktiebolag är moderbolag.

ANNONS

Företaget har 52 anställda, enligt årsredovisningen, vilket är en färre än föregående redovisningsår.

Ägaren, B. A. B. Construction Holding Aktiebolag, tog inte ut någon utdelning under förra året.

Vd är Carl Marcus Mikael Klang (45), medan Frans Mikael Klang (78) är styrelseordförande.

Så ser branschtoppen ut

Betong & Prefab i Landvetter har den åttonde högsta omsättningen i Västra Götaland i sin specifika bransch, som är tillverkning av betongvaror för byggändamål.

Det finns 31 företag i samma bransch i Västra Götaland.

Företaget är också nummer 29 i landet.

ANNONS