Poollagret Sverige AB: Här är de viktigaste siffrorna från 2022

Poollagret Sverige AB redovisar talen för 2022. Verksamhetens omsättning stiger med 19 procent och blev 2022 omkring 19,5 miljoner kronor. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, 31 000 kronor mot knappt 1,7 miljoner kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet sjunker med knappt 1,6 miljoner kronor till ungefär 150 000 kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 0,7 procent, som är lägre än 2021. Då var rörelsemarginalen 10,4 procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar är motsvarande snitt 3,8 procent.

Fakta om Poollagret Sverige

Huvudbranschen för Poollagret Sverige är specialiserad butikshandel med virke och byggvaror.

Företaget har fem anställda, enligt årsredovisningen, vilket är en fler än föregående redovisningsår.

Ägarna tog inte ut någon utdelning under förra året.

Så ser branschtoppen ut

Poollagret Sverige har den 45:e högsta omsättningen i Västra Götaland i sin specifika bransch, som är specialiserad butikshandel med virke och byggvaror.

ANNONS

Det finns 108 företag i samma bransch i Västra Götaland.

Företaget är också nummer 240 i landet.

ANNONS