Råberget Entreprenad AB: Här är de viktigaste siffrorna från 2022

Råberget Entreprenad AB redovisar talen för 2022. Företagets omsättning är omkring 36 miljoner kronor, en nedgång på 11,9 procent från föregående år. Resultatet före skatt är högre än föregående år, knappt 4,8 miljoner kronor mot ungefär 950 000 kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet skjuter fart, och slutar på knappt sex miljoner kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 16,7 procent, som är bättre än 2021. Då var rörelsemarginalen 2,7 procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet är motsvarande snitt 6,8 procent. Noteras ska att företaget har två dotterbolag, och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig.

Fakta om Råberget Entreprenad

Råberget Entreprenad grundades 2000. Bolagets huvudbransch är mark- och grundarbeten. Företaget har två dotterbolag. Redovisningsperioden löper från maj till april.

Vd är Sofia Pia Andersson (38), medan Niels Berger (61) är styrelseordförande.

ANNONS

Så ser branschtoppen ut

Sett till omsättning är Råberget Entreprenad det 115:e största företaget inom sin specifika bransch i Västra Götaland, som är mark- och grundarbeten.

Företaget är också det 748:e största i landet. Det finns 821 företag i samma bransch i Västra Götaland.

ANNONS