RK Natursten AB redovisar miljonutdelning till ägaren

RK Naturstens årsredovisning för 2022 är klar. Företaget omsatte cirka 77 miljoner kronor, 14,1 procent mer än under 2021. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, knappt 1,3 miljoner kronor mot cirka 8,6 miljoner kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet sjunker med drygt 7,3 miljoner kronor till omkring 1,3 miljoner kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 1,7 procent, som är lägre än 2021. Då var rörelsemarginalen 12,8 procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter är motsvarande snitt 7,1 procent. Noteras ska att företaget har ett dotterbolag, och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig.

Tog ut miljonutdelning

RK Natursten grundades 2003. Bolagets huvudbransch är huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för byggnadsändamål. Företaget har ett dotterbolag.

Företaget har 25 anställda, enligt årsredovisningen, vilket är lika många som föregående redovisningsår.

ANNONS

Ägaren, Konvalina Holding AB, tog ut två miljoner kronor i utdelning under senaste året, enligt räkenskaperna. Den högsta utdelningen de senaste fem åren blev det 2021. Då var summan sex miljoner kronor.

Vd är Herbert Karl August Konvalina (60).

Ett av landets största

RK Natursten har den andra högsta omsättningen i Västra Götaland i sin specifika bransch, som är huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för byggnadsändamål.

Det finns 21 företag i samma bransch i Västra Götaland.

Företaget är också nummer sex i landet.

ANNONS