S-Invest Fastighets AB: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

S-Invest Fastighets AB under 2022. Här är de viktigaste siffrorna. Företaget hade knappt 7,1 miljoner kronor i omsättning, en nedgång på 36,9 procent från föregående år. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, omkring 5,2 miljoner kronor mot cirka sju miljoner kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet sjunker med knappt 4,2 miljoner kronor till cirka sju miljoner kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 99,1 procent, som är på samma nivå som 2021.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen alla företag är motsvarande snitt 7,8 procent. Noteras ska att företaget har 17 dotterbolag, och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig.

Tog ut miljonutdelning

S-Invest Fastighets grundades 2000. Bolagets huvudbransch är alla företag. Företaget har 17 dotterbolag.

Ägaren, S-Invest Trading Aktiebolag, tog ut fem miljoner kronor i utdelning under senaste året, enligt räkenskaperna. Det är den högsta utdelningen under de senaste fem åren.

ANNONS

Vd och styrelseordförande är Jan Olof Larsson (63).

Så ser branschtoppen ut

Sett till omsättning är S-Invest Fastighets det 38:e största företaget inom sin specifika bransch i Västra Götaland, som är huvudnäring okänd.

Företaget är också det 261:a största i landet. Det finns 80 företag i samma bransch i Västra Götaland.

ANNONS