Så gick det för Fraktsystem i Norden AB 2022

Här är de viktigaste siffrorna från årsredovisningen för Fraktsystem i Norden AB som nu är klar. Omsättningen i företaget är knappt 6,8 miljoner kronor, ned 20 procent. Resultatet före skatt är högre än föregående år, 30 000 kronor mot 22 000 kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet minskar med omkring 400 000 kronor till knappt 1,6 miljoner kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 23,6 procent, som är på samma nivå som 2021.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. Noteras ska att företaget är ett av sex i koncernen och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig. Moderbolag är C Bolaget i Landvetter AB.

Fakta om Fraktsystem i Norden

Fraktsystem i Norden grundades 2010. Bolagets huvudbransch är övriga stödtjänster till transport. Företaget är ett av sex i koncernen där C Bolaget i Landvetter AB är moderbolag. Redovisningsperioden löper från maj till april.

ANNONS

Ägarna tog inte ut någon utdelning under förra året.

Vd är Göran Christer Johansson (60).

Så ser branschtoppen ut

Sett till omsättning är Fraktsystem i Norden det 219:e största företaget inom sin specifika bransch i Västra Götaland, som är övriga stödtjänster till transport.

Företaget är också det 749:e största i landet. Det finns 268 företag i samma bransch i Västra Götaland.

ANNONS