Top Truck i Göteborg AB redovisar kraftig resultatökning

Årsredovisningen för Top Truck i Göteborg är klar. Företaget omsatte omkring 15 miljoner kronor, 96 procent mer än under 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, drygt sju och en halv miljoner kronor mot ungefär 1,4 miljoner kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet skjuter fart, och slutar på knappt tre och en halv miljoner kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 23,4 procent, som är bättre än 2021. Då var rörelsemarginalen 16 procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar är motsvarande snitt 3,8 procent. Noteras ska att företaget har ett dotterbolag, och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig.

Fakta om Top Truck i Göteborg

Top Truck i Göteborg grundades 2001. Bolagets huvudbransch är handel med lastbilar, bussar och specialfordon. Företaget har ett dotterbolag.

Företaget har tre anställda, enligt årsredovisningen, vilket är en färre än föregående redovisningsår.

ANNONS

Ägaren, Mikhail Alexandrovski (60), tog inte ut någon utdelning under förra året.

Så ser branschtoppen ut

Top Truck i Göteborg har den 43:e högsta omsättningen i Västra Götaland i sin specifika bransch, som är handel med lastbilar, bussar och specialfordon.

Det finns 68 företag i samma bransch i Västra Götaland.

Företaget är också nummer 213 i landet.

ANNONS