Uppåt hos Ammbig AB – redovisar ovanligt stor vinstmarginal

Årsredovisningen för Ammbig är klar. Företaget omsatte ungefär 15,5 miljoner kronor, 17,1 procent mer än under 2022. Resultatet före skatt är knappt 2,4 miljoner kronor. Det är en ökning med cirka 9,1 miljoner kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet går från ett underskott på omkring 13 miljoner kronor till ett överskott på drygt 1,2 miljoner kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 8,1 procent, som är väsentligt bättre än 2021. Då var rörelsemarginalen negativ, 97,8 procent i minus.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar är motsvarande snitt 3,8 procent. Noteras ska att företaget har ett dotterbolag, och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig.

Så stor var utdelningen

Ammbig grundades 2004. Bolagets huvudbransch är handel med personbilar och lätta motorfordon. Företaget har ett dotterbolag. Redovisningsperioden löper från maj till april.

ANNONS

Ägaren, Alf Tony Jörgen Hoffström (51), tog ut ungefär 200 000 kronor i utdelning under senaste året, enligt räkenskaperna. Den högsta utdelningen under senaste femårsperioden blev det 2020. Då var summan två och en halv miljoner kronor.

Så ser branschtoppen ut

Ammbig har den 254:e högsta omsättningen i Västra Götaland i sin specifika bransch, som är handel med personbilar och lätta motorfordon.

Det finns 522 företag i samma bransch i Västra Götaland.

Företaget är också nummer 1499 i landet.

ANNONS