VVS Bolaget i Göteborg Vba AB: Här är årsredovisningen för 2022

VVS Bolaget i Göteborg Vba AB under 2022. Här är de viktigaste siffrorna. Företaget hade drygt 6,3 miljoner kronor i omsättning, en nedgång på 12,3 procent från året före. Resultatet före skatt är lägre än föregående år, cirka 600 000 kronor mot ungefär 950 000 kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet minskar med omkring 650 000 kronor till ungefär 650 000 kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på tio procent, som är lägre än 2021. Då var rörelsemarginalen 17,5 procent.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet är motsvarande snitt 6,8 procent.

Så stor var utdelningen

Vvs Bolaget i Göteborg Vba grundades 2004. Bolagets huvudbransch är värme- och sanitetsarbeten. Redovisningsperioden löper från juli till juni.

Företaget har tre anställda, enligt årsredovisningen, vilket är lika många som föregående redovisningsår.

Ägarna tog ut 800 000 kronor i utdelning under senaste året, enligt räkenskaperna. Det är den högsta utdelningen under de senaste fem åren.

ANNONS

Så ser branschtoppen ut

Sett till omsättning är Vvs Bolaget i Göteborg Vba det 271:a största företaget inom sin specifika bransch i Västra Götaland, som är värme- och sanitetsarbeten.

Företaget är också det 1751:a största i landet. Det finns 427 företag i samma bransch i Västra Götaland.

ANNONS