Wbf Invest AB: Siffrorna från gångna året – så gick företaget

Här är de viktigaste siffrorna för Wbf Invest AB senaste året. Företagets omsättning är omkring 17,5 miljoner kronor, en nedgång på 25 procent jämfört med föregående period. Resultatet före skatt är högre än föregående år, knappt 9,8 miljoner kronor mot cirka 1,3 miljoner kronor.

ANNONS

Rörelseresultatet går från ett överskott på knappt fyra och en halv miljoner kronor till ett underskott på omkring två miljoner kronor.

Underskottet gör att rörelsemarginalen blir negativ, minus elva och en halv procent. Det är väsentligt lägre än föregående period, då rörelsemarginalen var plus 19,3 procent.

De senaste data från SCB indikerar att den genomsnittliga rörelsemarginalen för svenska företag är 8,7 procent. Inom branschen för verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag är motsvarande genomsnitt 23,5 procent. Det är värt att notera att företaget har fyra dotterbolag och att resultaten för varje enskilt företag rapporteras separat.

Wbf Invest i korthet

Wbf Invest har funnits som företag sedan 2002 och har verksamheter som utövas av huvudkontor som sin huvudbransch. Företaget har fyra dotterbolag. Företaget har en redovisningsperiod som löper från september till augusti.

ANNONS

Företaget har åtta anställda, enligt årsredovisningen, vilket är en fler än föregående redovisningsår.

Vd är Erik Olof Karlsson (37), medan Tommy Kristoffer Bäckman (41) är styrelseordförande.

Så ser branschtoppen ut

Wbf Invest har den 133:e högsta omsättningen i Västra Götaland i sin specifika bransch, som är verksamheter som utövas av huvudkontor.

Det finns 256 företag i samma bransch i Västra Götaland.

Företaget är också nummer 751 i landet.

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS