Nya gröna vindar blåser över svenskt flyg

Elflyg, vätgas och andra fossilfria drivmedel håller på att skapa framtidens gröna flyg, skriver flera västsvenska moderater.

ANNONS
|

I åtta år hade Sverige en S-ledd regering som regerade helt beroende av Miljöpartiet. Resultatet blev en politik byggd på skam där varje nedlagd flygplats eller flyglinje sågs som en stor framgång. Det serverades tårta på Miljöpartiets kansli när beskedet att Bromma flygplats skulle läggas ner offentliggjorts och i Karlstad gick MP till val på att lägga ner även denna flygplats. Allt för att svälta ut de regionala flygplatserna i förhoppning att dessa skulle dö sotdöden.

Nu blåser det dock äntligen nya och friska vindar för svenskt flyg. Regeringen har varit mycket tydliga med att flygskam är en onödig och orimlig företeelse. Sanningen är att elflyg, vätgas och andra fossilfria drivmedel håller på att skapa framtidens gröna flyg. Den här tekniska utvecklingen ska vi stötta med en långsiktigt hållbar flygpolitik.

ANNONS

Elektrifiering och säkerställande av storskalig tillverkning av fossilfria drivmedel lägger en trygg grund för företag att kunna investera i ett grönt och fossilfritt flyg. Vi ska säkra flyginfrastrukturen med fler beredskapsflygplatser, fossilfrihet, elflyg, satsningar på civilt och militärt flyg samt ett större statligt ansvar för våra regionala flygplatser. Detta är frågor vi moderater drivit under åtta mörka år i opposition.

I dagarna presenterade Peter Norman sin utredning. Den innehåller förslag om satsningar på flyget, på fossilfrihet, beredskapsflyg, mer privata pengar i form av att utreda ett delvis privatiserat Swedavia och ett större statligt ansvar för hela vår svenska flyginfrastruktur.

Flyget är en möjliggörare för svensk tillväxt och välfärd – långa avstånd ska inte vara ett hinder.

Han lyfter också elflyg och framtidens fossilfria flyg. Det här är ljuv musik för alla som tror på jobb och tillväxt och för alla som förstår innebörden i att Sverige är glesbefolkat men samtidigt till ytan ett av Europas största länder.

När nu den gröna omställningen växlar upp behövs det goda kommunikationer i hela landet. Flygplatser runt om i landet som vår, Landvetter flygplats, är därför mycket viktig för att hela landet ska få leva och transportera sig. Flyget är därför en möjliggörare för svensk tillväxt och välfärd – långa avstånd ska inte vara ett hinder.

Vindarna i samhällsdebatten om flyget är på väg att vända. I ljuset av forskning och sunt förnuft ser vi konturerna av en långsiktig och hållbar politik för svensk flyginfrastruktur över hela landet växa fram. Det är goda nyheter som är klimatsmart, vettigt för säkerhet, jobb och tillväxt. Detta säkerställer grundläggande förutsättningar för att hela Sverige ska kunna leva. En politik som en gång för alla gör upp med åtta dystopiskt dystra rödgröna år av orimlig flygskam och stöttar flygets resa mot fossilfrihet.

ANNONS

Maria Stockhaus (M)

Gruppledare (M), Trafikutskottet

Johanna Rantsi (M)

Riksdagsledamot (M), Trafikutskottet

Ellen Juntti (M)

Riksdagsledamot (M), Civilutskottet

Per Vorberg (M)

Kommunstyrelsens ordförande i, Härryda kommun

LÄS MER:Hon ville skydda sig mot våldtäkt – är nu själv dömd

LÄS MER:Stor flock av svanar färgade Vällsjön vit

LÄS MER:Första singeln ute – Christian Wahlbäck om sitt band Angry By Nature

ANNONS