Borttagen flygskatt och ny järnväg sätter fart på Landvetter

Landvetter flygplats förtjänar en tydlig strategi för hållbar utveckling, skriver Rudolf Antoni och Nils Paul vid Svenskt Näringsliv.

Detta är en Åsiktstext. Synpunkter, tankar och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du kommentera eller svara? Mejla till redaktionen@harrydaposten.se

ANNONS
|

I dag träffas beslutsfattare och näringsliv på Landvetter flygplats under det årliga mötet Take Off. I fokus står transporternas betydelse för tillväxt och sysselsättning.

Sverige behöver satsa på infrastrukturen, även flyget.

Ett utvecklat och konkurrenskraftigt Landvetter stärker företagsklimatet. Tillgång till marknader och kompetens i andra länder får Västsvenska företag att växa. Flyget är viktigt för internationell tillgänglighet, en bidragande faktor även för utländska direktinvesteringar.

Få ifrågasätter infrastrukturens betydelse för näringslivet. Västra Götalands län har länge haft landets största varuexportvärde, vilket inte varit möjligt utan goda kommunikationer med väg, järnväg, flyg och sjöfart.

Landvetter har i dag drygt 25 procent färre passagerare jämfört med före coronapandemin. Fortfarande är Landvetter landets andra flygplats, och sjunde största i Norden. Men den försiktiga återhämtningen medför tunnare underlag för nya direktförbindelser. Även om Landvetters trafikutbud omfattar täta avgångar till viktiga destinationer för näringslivet är långlinjerna till Doha och New York som exempel just nu pausade.

ANNONS

Orosmoln på himlen behöver skingras, tillsammans behöver vi identifiera framgångsfaktorer för tillgänglighet och undanröja hinder.

Landvetter bör utvecklas med till exempel automatiska passkontroller och effektivare flöden

På kort- och lång sikt kan olika åtgärder utveckla Landvetter till ett attraktivt transportnav:

• Bättre väg- och järnvägsförbindelser: Rusta upp och utveckla infrastrukturen för att öka Landvetters upptagningsområde och bidra till kollektiva resor. Järnväg till flygplatsen är på sikt prioriterat. Redan i dag kan regionen verka för bättre kollektivtrafik med buss, det skulle gynna kompetensförsörjningen för flygplatsens drygt 100 företag.

• Avskaffa flygskatten: Regeringen bör ta bort flygskatten i nästa budget. Flygskatten är en skatt på möten, inte på utsläpp. Med EU:s klimatpaket Fit for 55 har Europa tagit ledartröjan i flygets omställning och EU:s handel med utsläppsrätter innebär att flygbolag i likhet med industrin betalar per ton koldioxid de släpper ut. Om Sverige behåller en nationell flygskatt har flyget dubbla styrmedel och snedvriden konkurrens.

• En attraktiv flygplats: Landvetter bör utvecklas med till exempel automatiska passkontroller och effektivare flöden, som bidrar till en bättre resenärsupplevelse. Det är regeringens ansvar att Swedavia har rätt förutsättningar för att kunna utveckla driften av Landvetter.

Tillsammans med Arlanda och Kastrup hanterar Landvetter en överväldigande majoritet av alla som reser med flyg till och från Sverige, och flygplatsens fortsatta utveckling kan därför ses som ett nationellt intresse.

ANNONS

Företagen löser våra största utmaningar. För att näringslivet ska kunna bidra till omställning och sysselsättning krävs rätt förutsättningar, inte minst ett transportsystem som möter företagens behov av arbetspendling, långväga resor och godstransporter.

Därför behövs en strategi för Landvetters fortsatta utveckling.

Rudolf Antoni

Regionchef Västra Götaland Svenskt Näringsliv

Nils Paul

Expert infrastruktur Svenskt Näringsliv

LÄS MER:Satsningen: Flygbuss till Landvetter från Hisingen

LÄS MER:Många besökare på Landvetter flygplats rekryteringsmässa

LÄS MER:Landvetter flygplats skriker efter folk – säkerhetsprövningar oroar

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS