Dags för kraftsamling för tryggheten i Härryda

Alliansen i Härryda vill etablera en struktur där kommunen kraftsamlar sina trygghetsresurser inom socialtjänst, skola och fritid, och i samverkan med polisen och föreningslivet ökar vuxennärvaron i otrygga miljöer.

ANNONS

För några veckor sedan drabbades Mölnlycke av en mängd stölder av cyklar och elsparkcyklar. Totalt sju stölder anmäldes till polisen och flera av dem ska ha skett utanför skolor. I Önnerödsområdet i Landvetter vistas ofta ungdomar som kvälls- och nattetid väsnas och vandaliserar. Demolerade busskurer i olika delar av kommunen kan ibland gapa mot oss som tragiska monument över meningslöshetens raseri.

Kommunen arbetar med tekniskt stöd för att underlätta identifiering och gripanden av individer som förstör våra anläggningar och skrämmer andra invånare. Vi har så kallade paragraf 3-områden, det vill säga platser där ordningsvakter får patrullera. Vi hoppas få tillstånd att sätta upp fler kameror, och vi satsar på ökad fritidsverksamhet för unga. Vi är en av de få kommuner i närområdet som fortfarande satsar på fältassistenter, som finns på plats i de miljöer där unga kan riskera att hamna fel. Men var finns vi vanliga vuxna?

ANNONS

Idag lägger vi i Alliansen ett samlat förslag, över alla förvaltningsgränser, på hur vi med kraft kan öka tryggheten i vår kommun.

Vi vill ge en tydlig politisk styrning: Etablera en struktur där Härryda kommun kraftsamlar sina trygghetsresurser inom socialtjänst, skola och fritid, och i samverkan med polisen och föreningslivet ökar vuxennärvaron i otrygga miljöer.

Som styrande minoritet kommer vi att vara öppna för idéer och förslag från oppositionspartierna S, SD, MP och V.

I Härryda har vi engagerade och handlingskraftiga invånare som många gånger organiserar sig i föreningsliv, deltar i aktiviteter och visar ett stort intresse för vår kommun. Låt oss ta vara på och samordna dessa goda krafter. Genom frivillighet skulle en förening, i samarbete med kommunen, kunna engagera sig i samhällsinsatser som handlar om att öka aktiviteter och närvaro i inne- och utemiljöer. Det kan till exempel handla om:

• Promenader kvällstid i områden som behöver ytterligare vuxennärvaro.

• Öppethållande av hallar eller lokaler kvällstid med bemanning.

• Arrangera aktiviteter efter skoltid, på helger och under lov.

På så sätt ingå skulle intresserade föreningar även ingå i det övergripande arbetet med att säkerställa Härryda som en attraktiv kommun att leva och växa i.

Samtidigt vill vi också strukturera om det generella brottsförebyggande arbetet. Det finns ett stort engagemang i kommunens näringsliv, kyrkans organisationer och andra samhällsaktörer att vara med och bidra till ökad trygghet som vi också vill ta vara på.

ANNONS

Om våra förslag till verksamhetsplaner för 2024 vinner gehör på höstens nämndmöten blir ovanstående verklighet. Som styrande minoritet kommer vi att vara öppna för idéer och förslag från oppositionspartierna S, SD, MP och V. Men allt måste förstås hänga ihop och allt måste kunna finansieras.

Ansvaret vilar tungt på alla nämndledamöter de närmsta veckorna. Det är vår ambition att när höstdimmorna skingrats ha samlat tillräckligt med politiska påskrifter på vårt upprop för en ökad trygghet i Härryda.

För alliansen i Härryda

Per Vorberg (M)

Ordförande i Härrydas kommunstyrelse

Maria Kornevik Jakobsson (C)

Ordförande socialnämnden i Härryda

Sven Karlsson (M)

Ordförande för nämnden utbildning, kultur och fritid i Härryda

LÄS MER:Nytida ljög för anhöriga – upprättade aldrig en Lex Sarah

ANNONS