Förläng inte Hjorten-avtalet med Nytida

Den lilla medborgaren glöms allt för ofta bort i alliansens projekt, som i fallet med Nytidas drift av gruppbostaden Hjorten i Mölnlycke, skriver Björn Mattsson och Åsa Garberg från Vänsterpartiet i Härryda.

ANNONS

Politik i djupare mening behandlar värdefrågor om hur människor kan skapa ett gott liv och vad som är rätt och rättvist. Förhållandet mellan det universella och det partikulära: Vad är det rätta, det goda, och det sanna.

Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) har tidigare förklarat att kommunen har varken kompetens eller kapacitet att driva LSS-hemmet Hjorten. En kompetens, om att kunna hantera till exempelvis NPF, Neuro Psykiatriskt Funktionshinder och LSS, Lagen om Stöd och Service till funktionshindrade, som kommunen idag skulle sakna.

Bakom detta påstående ligger kanske en dold agenda som kallas “New Public Management” eller som det heter på ren svenska “privatisera och låt företagarna ta våra skattepengar i egen ficka”. Men så går ju inte att uttrycka sig. Nej, som vanligt nämns denna dolda agenda i andra termer som: valfrihet, effektivitet, kvalitet och kundorientering. Dessa tomma löften och begrepp har genomsyrat Härryda kommun under de år alliansen har styrt. Sloganen ”Härryda här vågar vi” har använts. Men bara på alliansens villkor!

ANNONS

Det enda rätta är att inte förlänga avtalet med Nytida, anställ egen personal där kommunen själv kan kontrollera att personalen faktiskt har rätt kompetens.

Den lilla medborgaren glöms allt för ofta bort i alliansens projekt. När det sedan inte blir valfrihet, effektivt med kvalitet, då är det lätt att skylla på andra för att de inte har gjort sina plikter. Om alliansen gjort sina plikter rätt skulle de läst på om företaget Nytida. Det finns information om hur just detta företag på andra orter i Sverige har fått grava anmärkningar på just kvaliteten. Frågan är om Nytida AB faktiskt då har den rätta kompetensen?

En annan fråga är om de beslut som tas i kommunstyrelsen görs med hänsyn till de individer som faktiskt är direkt beroende av resultatet av dessa beslut? Det är det, som är den allvarliga frågan.

Det enda rätta är att inte förlänga avtalet med Nytida, anställ egen personal där kommunen själv kan kontrollera att personalen faktiskt har rätt kompetens. Kostnad att anställa är ju självklart en stöttesten, men vinsten av att kunna garantera bra kvalitet blir en ekonomisk vinst i längden. Dessutom har Nytida ett vinstintresse som innebär att delar av de skattepengar som är avsedda för verksamheten kommer att hamna i Nytida AB, eller Ambea som det huvudsakliga aktieägarföretaget heter.

Det goda är enligt Immanuel Kant att “Handla endast efter den maxim genom vilken du samtidigt kan vilja att den ska bli en allmän lag.” Det innebär att man ska handla så att ens handling kan bli en regel som alla andra kan följa utan motsägelse. Nu kan vi i kommunen inte skapa egna lagar, vi kan dock ha våra moraliska omdömen om att sätta den ”lilla människan först”.

ANNONS

Det sanna är att Per Vorberg vid flera tillfällen uttalat sig om att politiken inte skall gå in och styra. Det är ju det vi skall göra, men alliansens styrning har lett till upprepade misstag som till exempel på Attendo Säteriet och nu ytterligare ett misstag med Nytida på gruppbostaden Hjorten.

Hoppas att detta lärt oss något.

Björn Mattsson (V)

Gruppledare i Härryda kommunfullmäktige

Åsa Garberg (V)

Ledamot i Härryda kommunfullmäktige

LÄS MER:Nytida-chefen: ”Vi har lyft de utmaningar som finns”

LÄS MER:Härryda kommuns granskning av Hjorten visar inga avtalsbrott

LÄS MER:Anhöriga kritiska till Nytida och Hjortens gruppbostad

ANNONS