Härryda har inte råd med experimentet Landvetter Södra

Projektet delar medborgarna i två läger, för och emot Landvetter Södra, där en folkomröstning kan bli avgörande, skriver Nils Bengtsson vid Kommunpartiet i en replik till både Mats Werner och Per Vorberg (M) med övriga Alliansen i Härryda.

Detta är en Åsiktstext. Synpunkter, tankar och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du kommentera eller svara? Mejla till redaktionen@harrydaposten.se

ANNONS
|

I dagarna har flera debattinlägg skrivits gällande Landvetter Södra, däribland Mats Werner som motsätter sig projektet och Alliansen i Härryda, förutom Kommunpartiet, som skriver positivt om det.

Debattörernas inlägg är mycket intressanta, dels genom att en inbiten socialdemokrat, tidigare i sitt partis ledning, nu går emot partilinjen och anför att Landvetter Södra bör läggas ner, dels genom att Per Vorberg (M) med flera äntligen kommenterar sedan länge ställda frågor om ekonomin i projektet.

Vorberg anser att det är en tankevurpa att tro att utbyggnaden av Landvetter Södra (här i fortsättningen betecknat LS) hindrar utvecklingen av nuvarande tätorter i kommunen. Allt finansieras av det ökade markvärdet LS genererar, så att de byggrätter som säljs ger så stor vinst att dessa kan svara för tillväxten i hela kommunen.

ANNONS

Byggs inte LS så finns inga pengar för kommunens vidare utveckling. Detta är ett fantastiskt uttalande, eller tankevurpa, eftersom vi år efter år haft en tillväxt i kommunen på 1,5-3 procent, och de stora byggnationer som genomförts de senaste tio åren har rimligen inte LS att tacka för sin tillblivelse! Vi har ju faktiskt också skatteintäkter.

Vad finns det då som talar emot Landvetter Södra?

När samma mark tidigare skulle användas för ett projekt med golfbanor och reserverat boende för golfspelare strandades det av miljöansvariga myndigheter. Risken är påtaglig att LS röner samma öde.

Om planen för LS är att 25 000 nya medborgare skall bo där om 10-15 år måste man ha en årlig befolkningstillväxt på kanske 5-10 procent, mot dagens 1,5-3 procent. Därmed får man knappast råd med någon tillväxt att tala om i nuvarande tätorter, så länge infrastruktur och boenden skall byggas upp och försäljningen av byggrätter komma igång på allvar i LS.

Hur fort går försäljningen av byggrätter, innan vad som utlovats i reklamen för LS finns på plats, och innan det finns färdiga vägar och pendeltrafik? Risken är uppenbar för besvikna nyinflyttade. Under en följd av år får man räkna med rejäla underskott medan den behövliga infrastrukturen skall byggas upp från nära noll till att motsvara de nyinflyttades behov.

ANNONS

De arbeten som kommunens tjänstemän utfört och utför framöver skall ju betalas av projektet. Löpande eller senare, och fullt ut?

Mats Werner ser i sitt inlägg som avgörande att det inte blir någon tågstation i LS med tät tågtrafik mot Borås, Landvetter flygplats och Göteborg. Vi i Kommunpartiet håller med. Sorgligt är också att utsikterna för fungerande tågburen pendeltrafik på gamla tågbanan hotas av att kommunen ställer sig på tvärs med övriga intressenter om nya banan.

Projektet delar medborgarna i två läger.

De övriga skäl Wener ger till sitt ställningstagande stämmer också väl överens med vad vi och tre andra partier länge framfört. Att Mats ändrar uppfattning när goda skäl för detta finns är knappast värt en så ingående erinran om gamla tider från Per Vorberg med flera.

Ett hot är också att LS i reklamen utlovas som en boendedröm, som inte gäller för våra nuvarande tätorter. En andraplatsranking för dem som redan bor i kommunen gör bland annat att handel, butiker och service dras till den nya, mycket större och modernare staden för nyinflyttande.

Projekt LS har tyvärr en alltför linjär syn på utvecklingen, som man ser som helt förutsägbar under lång tid, mot att verkligheten säger högst 2-3 år, särskilt nu med både allvarliga hot om storkrig och miljö-katastrof. Plötsligt kan allt gå snett, och LS snabbt bli ett minne blott.

ANNONS

Projektet delar nu också medborgarna i två läger, för och emot LS, där en folkomröstning kan bli avgörande. Man kunde i stället i tid ha enats om att rikta in hela kommunen på den utveckling man nu reserverat för LS.

Vår slutsats av allt detta är att vi inte har råd med något Landvetter Södra!

Nils Bengtsson (KP)

Företrädare Kommunpartiet med ansvar för frågan om Landvetter Södra

LÄS MER:Lägg ner Landvetter Södra

LÄS MER:Nejsägare hjälper inte utveckling av Hindås, Rävlanda och Hällingsjö

LÄS MER:Tidigare oppositionsråd i Härryda vill stoppa Landvetter Södra: ”Finns inte på kartan”

LÄS MER:Martin Öbo ny vd för Landvetter Södra

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS