Hur ska funktionshindrade skyddas vid krig?

Varför är det så tyst om skyddet av särskilt utsatta i civilbefolkningen? Vad innebär ett väpnat angrepp för alla människor med olika funktionsnedsättningar, undrar

Detta är en Åsiktstext. Synpunkter, tankar och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du kommentera eller svara? Mejla till redaktionen@harrydaposten.se