Debatt: Var finns risk- och hållbarhetsanalysen för Landvetter södra-projektet?

Frågan om satsningen på Landvetter södra är socialt hållbar är svår att bedöma i detta tidiga skede, skriver Mats Werner i en replik till Alliansen i Härryda.

Detta är en Åsiktstext. Synpunkter, tankar och idéer som framförs är skribentens egna. Vill du kommentera eller svara? Mejla till redaktionen@harrydaposten.se

ANNONS

Om man inte vill bemöta invändningar mot ett beslut med sakliga argument så beskyller man gärna kritiker för att vara ”nejsägare” och för att vara utvecklingsfientlig. Så blev det tyvärr även när Alliansen med kommunstyrelseordförande Per Vorberg (M) skulle bemöta min förra debattartikel.

Invändningen att jag var med att besluta om att köpa marken är sann. Jag tycker fortfarande att det är bra att kommunen äger mark. Jag har alltid varit förespråkare för att kommunen ska köpa mark för framtida behov, inte expropriera som Per Vorberg påstår. Kommunal mark behövs både för att bygga på och för fritidsändamål. Eget markinnehav gör möjlighet för inflytande över markutnyttjandet. För övrigt så är ju inte pengarna bortkastade. Kommunen kan freda marken genom att avsätta marken som naturreservat, som Miljöpartiet föreslår.

ANNONS

Jag skäms inte för att jag har ändrat ståndpunkt. Att ändra sig när det framkommer sakliga argument mot det man har varit med om att besluta är en sund reaktion. Det borde fler beslutsfattare göra och inte fortsätta att driva igenom beslut trots att de får negativa konsekvenser. Jag upplever att Landvetter Södra håller på att bli ett prestigeprojekt som ska tvingas igenom till varje pris.

I reklamen för projektet står det att det ska vara hållbart. Under åren som Landvetter Södra utveckling AB har funnits har jag aldrig sett någon ekonomisk kalkyl. Hur mycket räknar bolaget med att tvingas investera i en ny järnvägsstation i en framtida fas två? Om den nu mot all förmodan skulle bli av. Regionen har ju inte visat något större intresse för byggandet. Från staten kan vi inte räkna med stöd. Kiruna med sin gruva och Boden stålverk behöver bygga 5 000 bostäder vardera för att klara inflyttningen av ny personal – Båda städerna har begärt stöd från regeringen Kristersson men har fått avslag. Hur ska Härryda kommun klara av att bygga infrastruktur för 25 000 bostäder?

Vad kostar en station? 100 miljoner, en miljard eller mer? Vad kostar nya vägar? Bara bygget av Magasinsvägen kostar minst 40 miljoner kronor och har krävt mer än 1245 timmar för genomförande. Vad jag förstår så planeras ytterligare uppfartsvägar. Till detta tillkommer utbyggnad av gator, vatten och avlopp, el- och fiberanslutningar. Allt detta ska bekostas av markförsäljning. Var finns kalkylen för utgifter- och intäkter? Var finns riskanalysen för kommunens största projekt någonsin? Kan verkligen det ekonomiska hållbarhetsmålet uppfyllas?

ANNONS

Går det då att uppnå det ekologiska hållbarhetsmålet? Hittills har jag bara sett svepande formuleringar om att bebyggelsen inte kommer att påverka djur- och växtliv. Invändningarna från bland annat Naturskyddsföreningen, att området innehåller arter och biotoper som är utrotningshotade respektive unika, bemöts inte. Naturen anses vara mycket känslig för störningar. Hur kan det vara möjligt att bygga 25 000 bostäder utan att påverka växt- och djurliv?

Frågan om satsningen på Landvetter södra är socialt hållbar är svår att bedöma i detta tidiga skede av processen. Markpriserna och kommunikationerna är viktiga faktorer som påverkar. Desto större är skälet att analysera frågan.

Att bygga enklaver långt från övriga delar av är alltid förenat med problem. Idag med en systemhotande gängkriminalitet går det inte att låta bli att diskutera riskerna med att bygga ett samhälle utan naturligt centrum.

Min kritik mot Landvetter Södra-projektet kvarstår.

Ett förslag att göra Landvetter Södra är att flytta kommunhus, att bygga badhus och annan kommunal verksamhet. Läget långt från övrig bebyggelse kommer att generera långa resor för anställda och besökare (med bil?). Läget upplevs vara vid sidan av, långt bort från övriga orter därmed oattraktivt för övriga kommuninnevånare att besöka oavsett om det blir någon station eller inte. En annan fråga är om Västtrafik kan erbjuda attraktiv kollektivtrafik utan subventioner från kommunen.

ANNONS

De övriga målen för LS ”modernt” och ”innovativt” är så vaga att det de inte ens går att se om de kan bli uppfyllda. Modernismen i svensk arkitektur lanserade på 1930-talet. Ordet innovativt kan ju betyda vad som helst. Alla innovationer inom exempelvis byggtekniken har inte alltid varit så lyckade: putsade fasader som sprack efter något år och hus som möglade orsakades av oprovade innovationer.

Min kritik mot Landvetter Södra-projektet kvarstår. Förespråkarna har inte kunnat visa att de uppfyller några av hållbarhetsmålen. Projektet utsätter kommunens ekonomi för stora risker och hotar stora naturvärden. Om jag var beslutsfattare skulle jag begära en ordentlig förutsättningslös risk- och hållbarhetsanalys innan kommunen skjuter till mer resurser.

Mats Werner

För detta oppositionsråd för Socialdemokraterna, bosatt i Rävlanda

LÄS MER:Styret och Socialdemokraterna försvarar Landvetter Södra

LÄS MER:Ohelig allians i Härryda lobbar för att avveckla Landvetter Södra: ”Alltid haft samsyn”

LÄS MER:Nejsägare hjälper inte utveckling av Hindås, Rävlanda och Hällingsjö

LÄS MER:Tidigare oppositionsråd i Härryda vill stoppa Landvetter Södra: ”Finns inte på kartan”

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Härryda-Posten i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS