Informera om förbättrad pendeltågstrafik mellan Göteborg och Borås

Det är viktigt att Härrydaborna får ge synpunkter på de förslag som diskuteras om förbättrad pendeltrafik mellan Göteborg och Borås, skriver Kommunpartiets Nils Bengtsson.

ANNONS
|

Förvåningen och upprördheten blev stor när regeringen bestämde att lägga ner satsningen på nya stambanor och höghastighetsjärnväg samt att sträckan Borås-Göteborg skall vidare utredas, med hänsynstagande också till den befintliga Boråsbanan.

Upprördheten återfanns främst hos ledande personer i Västtrafik och Västsvenska Handelskammaren, som såg den tidigare planerade och godkända tvåspåriga nya banan som den enda och slutliga lösningen, medan man ansåg den befintliga gamla banan otidsenlig och närmast museal.

Regionen hade dock presenterat och godkänt ett förslag till upprustning av den gamla banan, med nya stationer, mötesplatser och perronger med mera som dock skulle genomföras först efter det att den nya tvåspåriga banan påbörjats.

ANNONS

Järnvägsfrämjandet har tidigare visat att en snabb upprustning kan göras för att temporärt eller permanent och till mycket rimlig kostnad få en välfungerande pendeltrafik som kunde betjäna både Göteborg-Borås direkt och alla mellanliggande tätorter. Till denna uppfattning har några partier inom Härryda kommun anslutit sig. En majoritet anser att den tidigare godkända planen för ny tvåspårig linje inte alls tillgodosåg kommunens intressen om tågstopp och sträckning.

I detta läge anser vi det vara hög tid att kommuninvånarna informeras om och får möjlighet ge synpunkter på de förslag som diskuteras om förbättrad pendeltrafik Göteborg-Borås och mellanliggande tätorter. Lämpligen görs detta i ett informations-och diskussionsmöte inom kommunen, på initiativ av fullmäktige eller framtidsberedningen.

Förutsättningen för att många skall ställa bilen och åka tåg till och från sin arbetsplats är att det snart finns en snabb, turtät och pålitlig spårbunden pendeltrafik mellan Göteborg, Borås och mellanliggande tätorter!

Nils Bengtsson (KP)

Ansvarig för tågfrågor hos Kommunpartiet i Härryda

LÄS MER:Kommunen får miljonstöd för förebyggandet av översvämningar

LÄS MER:Se upp! Kung Lök vill ha hämnd i Wendelsbergs folkhögskolas nyårsrevy

LÄS MER:Medborgarförslag om ängar i Härryda för fler bin får inget bifall

ANNONS