Csaba Bene Perlenberg: Detta berättar inte Nytida för Härrydas politiker

Nytida vill gärna ge sin version till Härrydas förtroendevalda om förhållandena på gruppbostaden Hjorten i Mölnlycke, men är selektiva i vad de väljer att kommentera, skriver Härryda-Postens chefredaktör Csaba Bene Perlenberg.

ANNONS

Under onsdagen och torsdagen har omsorgsföretaget Nytida kallats till politikerna i Härryda kommun för att svara på frågor om misstänkta missförhållanden på gruppbostaden Hjorten i Nytida. Under onsdagen är det möte med socialnämnden, som följs av träff med kommunstyrelsen under torsdagen.

Båda mötena är direkta konsekvenser av de avslöjanden och den rapportering som Härryda-Posten publicerat sedan början av juni. Med grund i flera Ivo-anmälningar och hundratals avvikelserapporter kunde tidningens reporter Enes Mehmedagic berätta om flera misstänkta missförhållanden. Detta styrktes av flera vittnesmål från både nuvarande och tidigare medarbetare på gruppbostaden.

Nytidas svar var att det inte gick att lita på Härryda-Postens rapportering eftersom vittnesmålen var anonyma och menade att det rörde sig om ”eventuella missförstånd”.

ANNONS

Olika medarbetare från Nytida har genomgående valt att inte vare sig träffa eller prata med tidningen. Eftersom vi är måna om att Nytida ska få komma till tals föreslog vi att Hjortens platschef skulle träffa oss i sällskap med en av bolagets kommunikatörer. Detta tackade Nytida nej till.

Nytida svarar endast genom e-post

Istället har företagets representanter endast velat svara på frågor via e-post, vilket försvårar tidningens granskning. Bland annat blir det svårt att ställa följdfrågor.

Men medan Nytida inte vill träffa eller prata med Härryda-Posten, är bolaget desto mer måna att ge sin version till Härrydas politiker.

I en skrivelse till socialnämnden, daterad för en månad sedan, framför Nytida en rad påståenden till de förtroendevalda om Härryda-Postens rapportering som förtjänar kommentarer från mig som ansvarig utgivare. Nytida menar att tidningens rapportering bygger på ”missuppfattningar som felaktigheter”.

Bland annat menar Nytida att ”Tidningen har flera gånger publicerat påstående om underbemanning. De är felaktiga.” Nytida väljer dock att bortse från att vår rapportering har berört kritik som pekat på att grundbemanningen är för låg.

Nytida skriver även till socialnämndens förtroendevalda att ”Det finns även andra missuppfattningar och felaktigheter i tidningens rapportering. Vi har försökt påtala detta, men fann det lönlöst då redaktionen bara valde att publicera delar av våra synpunkter, eller besvarade dem med nya anonyma påståenden.”

ANNONS

Detta är en uppfattning som Nytida inte bemödat sig med att framföra till huvudreportern för granskningen eller undertecknad som ansvarig utgivare, ett märkligt förfarande eftersom vi i varje led i vår rapportering varit måna om att erbjuda Nytida möjlighet till kommentarer. Inte heller har tidningen noterat några officiella uttalanden från bolaget i deras egna kanaler där de ifrågasätter vår rapportering.

Sant är att Nytida vid ett tillfälle krävt att få hela sitt e-postsvar publicerat oavkortat, vilket inte är detsamma som journalistik.

Nytida väljer också att ta upp ärendet med en medarbetare som avslöjats ha varit narkotikapåverkad i transport till och från Hjorten. Just den nyheten är ett av flera exempel på missförhållanden och oegentligheter kopplade till Hjorten som Härrydaborna, Härrydas förtroendevalda – och Nytida själva – inte känt till om Härryda-Posten inte granskat gruppbostaden.

Demokratisk rättighet att vittna anonymt

Nytidas beskrivning av att tidningen ”besvarat” Nytidas svar med anonyma påståenden bortser från att tidningen kontinuerligt rapporterat om nya uppgifter, där de som berättat har gjort det under källskydd. Det är en grundläggande demokratisk rättighet att få prata anonymt med tidning och annan media, så länge tidningen verifierar personens trovärdighet och får det bekräftat av flera av varandra oberoende källor.

Nytida väljer i sin skrivelse att lyfta fram vittnesmålen från den tidigare medarbetaren ”Erik”, där Nytida menar att ”Erik” valde bort att avstå från att anmäla händelsen till ett försäkringsbolag. Men att han inte kunde göra en avvikelserapport på fem veckor eftersom han inte fick tillgång till systemet nämner Nytida inte med ett enda ord. Inte heller bemöter Nytida det som Erik vittnar om, vilket är det allvarligaste i sammanhanget:

ANNONS

– En brukare ville ha sitt kön rakat, så en personal rakade det varpå annan personal skrattade åt det framför brukaren, berättade ”Erik” för Härryda-Posten.

Bolaget beskriver i sin skrivelse även utförligt hur deras avvikelsesystem fungerar, men kommenterar inte överhuvudtaget uppgifter i Härryda-Posten som gjort gällande att den ansvariga chefen på Hjorten enligt vittnesmål ska ha uppmanat sina medarbetare att inte genomföra vissa avvikelserapporter. I andra fall har en person berättat för Härryda-Posten att avvikelserapporterar inte tas på allvar, vad gäller våldsrisken på boendet:

– När man skriver avvikelser på det så tas de inte på allvar. Det görs inget åt orsaken och man får i stället höra att våldet ingår i arbetet.

Härryda-Posten träffar gärna Nytidas representanter

Nytida avslutar sitt brev till socialnämndens förtroendevalda med följande stycke:

”Vår verksamhet ska självfallet tåla granskning av media, anhöriga, beställare och myndigheter. Vi tar också all kritik på största allvar, men vi känner definitivt inte igen oss i den bild som Härryda-Posten förmedlat i artiklarna med anonyma utsagor.”

Härryda-Posten har under vår pågående granskning velat få utförligast möjliga svar från Nytida. Det kommer vi fortsätta med. Men då är det upp till Nytida att prata med eller träffa tidningen och inte bara använda e-postmeddelanden och skrivelser till politiker som en krishanteringsmetod.

ANNONS

Krönikan har uppdaterats med rätt tidpunkt för skrivelsen.

LÄS MER:Inför mötet: Kornevik Jakobsson (C) vill ha svar från Nytida

LÄS MER:Nytida ska bemöta kritik – inför kommunstyrelsen och socialnämnden i Härryda

LÄS MER:Härryda kommuns granskning av Hjorten visar inga avtalsbrott

ANNONS