Csaba Bene Perlenberg: Offentlighetsprincipen är din rättighet, använd den!

Härryda kommun gör det lättare att granska makthavare och tjänstemän. Men det är inte bara pressen som har rätt att använda offentlighetsprincipen.

ANNONS

Offentlighetsprincipen är en av världens starkaste medborgerliga rättigheter. Ja, den gäller faktiskt även för personer som inte är svenska medborgare. Vem som helst kan begära ut handlingar i form av diarieförd korrespondens och handlingar som skickas till eller från tjänstemän på myndigheter (som i detta fall Härryda kommun) och förtroendevalda. Det betyder att all kommunikation som invånare eller andra skickar till Härryda kommun är offentlig.

Alla har rätt att begära ut detta material och alla har rätt att läsa allt sådant som inte är sekretessmarkerat eller benämns som arbetshandlingar. I flera fall går det även att överpröva sekretessmarkerade handlingar som därefter kan ges ut i originalutförande eller med vissa detaljer ”maskade”.

ANNONS

Det är bara att applådera alla Härrydabor som nu får möjlighet att granska kommunen.

I veckan lanserade Härryda kommun en ny, digital version av sitt diarium. Diariet är ett ständigt växande arkiv där inkommande och utgående offentliga handlingar registreras och får diarienummer för att kunna spåras och begäras ut. Istället för att tidigare endast skickat ut diariet en gång i veckan till press och media, går det nu att söka digitalt dygnet runt. En gång per dag, klockan 15:00, uppdateras webbinariet med dagens registrerade handlingar.

Det är bara att applådera alla Härrydabor som nu får möjlighet att granska kommunen. Det är en demokratisering att det inte bara är tidningar, radio och TV som får tillgång till offentliga handlingar. Det kommunala webbinariet är ett typexempel på när digitaliseringen medför förbättringar – och aktualiserar Härrydabornas rättigheter.

Att den lokala öppenheten nu förstärks ökar också chanserna för att motverka polarisering. Om fler medborgare tar del av offentliga handlingar, kan också förståelsen öka för hur och varför beslut tas. Med webbinariet blir det svårare att hävda att beslut tas i skymundan eller i korridorer. Tillgängliga underlag med information gör att trösklarna till kunskap och insikt sänks. Det är endast av godo för medborgare, skattebetalare, tjänstemän, förtroendevalda – och ja, för oss i pressen.

Härrydabor – använd er demokratiska rättighet att hålla koll på vad kommunen sysslar med!

ANNONS

LÄS MER:Härryda kommun inför webbdiarium – ska bli mer transparent

LÄS MER:Konfirmander från Råda församling på tågresa till Schweiz skriver resedagbok i Härryda-Posten

LÄS MER:Härryda kan få upp till tre nya tågstationer längs med tågsträckan Göteborg-Borås

ANNONS