Byggföretag i Härryda försätts i konkurs

Aktiebolaget Gurdon Group AB i Göteborg begärs i konkurs.

ANNONS

Företaget registrerades 1 juli 2020 och har haft sitt säte i Härryda. Företaget begärdes i konkurs den 31 oktober. Konkursen registrerades, och inleddes, hos Bolagsverket den 9 november 2023, enligt uppgifter från kreditupplysningsföretaget AB Syna.

Gurdon Group AB

Så går en konkurs till

En konkurs innebär, för ett aktiebolag, att det avvecklas genom att bolagets tillgångar används för att betala bolagets skulder. Ett bolag kan begäras i konkurs av aktiebolaget självt eller av en borgenär som har fordringar på bolaget. Tingsrätten tar upp ansökan och försätter bolaget i konkurs. Tingsrätten utser en konkursförvaltare som hanterar processen. Konkursförvaltaren redovisar till tingsrätten som avslutar konkursen och bolaget är därmed upplöst. Länk till Bolagsverket

konkursGöteborg
Löfving, Sune MagnusGöteborg
ANNONS