Regeringen håller pressträff om nya åtgärder mot höga elpriser

Under måndagen presenterade energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) ett nytt elprisstöd för hushåll i hela Sverige. Det nya stödet är tänkt att kompensera för de höga elpriserna under november och december 2022 – och betalas ut i vår.
– Det har hittills aldrig varit så höga medelpriser i tre av fyra elområden som det varit i december månad, säger Ebba Busch.

ANNONS
|

I februari väntas hushållen i södra Sverige få ta del av det utlovade elprisstödet från regeringen.

Under måndagen presenterade energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) ännu ett elstöd till hushållen, som ska kompensera för höga elpriser – i hela landet.

– Det har hittills aldrig varit så höga medelpriser i tre av fyra elområden som det varit i december månad, säger Ebba Busch.

I höstas tog regeringen beslut om att betala ut ett elprisstöd till hushållen i elområde tre och fyra, och som baserades på historisk data under perioden oktober 2021 till september 2022.

Beslutet om att bara södra landet skulle få ta del av stödet, baseras på att det historiskt varit stora prisskillnader mellan elpriserna i Sveriges fyra olika elområden. Men under hösten och vintern har dessa skillnader minskat vilket också har spätt på debatten om ett elprisstöd även till norra delarna av landet.

ANNONS

Nytt uppdrag till Svenska kraftnät

Det nya stödet som regeringen nu har presenterat, ska baseras på förbrukningen i november och december 2022 och tillfalla hushåll i hela Sverige.

– I november och december jämnas skillnaderna ut men elpriserna går kraftigt upp för elområde ett och två. Då har vi en situation när även elområde ett och två drabbas av högre spotpriser än 75 öre per kilowattimme, säger Ebba Busch.

Det nya stödet kan betalas ut först efter att det första elprisstödet har betalats ut till hushållen i södra Sverige.

– När det gäller det nya stödet kommer Svenska kraftnät att få det här uppdraget i dag. Vi kommer att sätta en tidsperiod till 30 januari för dem att återkomma, säger Ebba Busch.

Samtidigt får just nu många av hushållen den högsta elräkningen hittills hem i brevlådan, som förutspås bli dubbelt så hög som ett år tidigare.

För ett genomsnittligt villahushåll i elområde 3 där Göteborg och Stockholm ingår och som har en elförbrukning på 20 000 kWh per år, landar elräkningen för december, inklusive skatter, moms och nätavgift, på drygt 9 700 kronor.

Miljarder till hushåll och företag

Båda elstöden ska finansieras med hjälp av Svenska kraftnäts så kallade flaskhalsintäkter om 55 miljarder. Men exakt hur mycket pengar som det nya stödet kommer innebära, är inte klart, enligt Busch.

ANNONS

– Den nya modellen utgår från förbrukning och därför är det svårt att säga på förhand. Det vet vi inte förrän modellen är presenterad, ansökan godkänd och hur mycket hushållens förbrukning ligger på, säger hon.

– Bedömningen nu är att det generella stödet till hushållen som tidigare presenteras går på 17 miljarder och att stöden till företagen går på 30 miljarder. Därutöver har vi ytterligare ett antal miljarder att röra oss med.

Peter Wigert är ställföreträdande generaldirektör på Svenska kraftnät och kan ännu inte svara på frågorna om hur stort stödet per förbrukad kWh blir, eller om nivåerna blir lika för hela landet.

– Vi får uppdraget när regeringen har beslutat om det. Vi kommer leverera ett förslag till ett nytt elprisstöd baserat på de förutsättningar som finns i uppdraget, säger han.

Samtidigt förtydligar han regeringens budskap angående hur stort belopp av de så kallade flaskhalsavgifterna som finns tillgängligt för hushållen i detta stöd, som alltså avser två månader.

– Det är åtta miljarder för 2022, plus ytterligare några för 2021, säger Peter Wigert.

De åtta miljarderna är vad som återstår efter det att hushåll (17 miljarder kronor) och företag (30 miljarder kronor) tagit del av det tidigare beslutade elstödet på 55 miljarder.

ANNONS

Elprisstödet - så här ser det ut

Regeringen vill ge:

• Elstöd till hushåll med elpriser över 75 öre

• Elstöd till företag med elpriser över 75 öre

• Stöd till elintensiva företag

• Gasstöd till hushåll

• Utökat skatteanstånd till företag

• Elstöd till hushåll i hela Sverige

Det nya i dagens beslut

Det höga elpriset i hela landet i november-december gör att alla hushåll i landet nu bedöms få stöd.

Svenska Kraftnät ska pröva frågan om ett förbrukningstak förutsatt att det inte försenar utbetalningarna.

Svenska Kraftnät ska pröva om förbrukningstaket kan ta hänsyn till högre elförbrukning på grund av kallare klimat.

Stöd till hushåll och företag

Regeringen har beslutat om en ny förordning för att Försäkringskassan ska kunna betala ut ett generellt elstöd till hushåll där elpriset översteg 75 öre i snitt oktober 2021 till sept 2022.

Generellt stöd till näringsidkare och juridiska personer

Svenska kraftnät har inkommit med en ny ansökan till Energimarknadsinspektionen om att kunna betala ut medel till näringsidkare och juridiska personer. Regeringen planerar att remittera en förordning i samband med att Energimarknadsinspektionen godkänner ansökan. Bygger på samma modell som tidigare men justerad pga statsstödsregler.

Riktat stöd till elintensiv industri

Statsstödsanmälan pågår och ett beslut från EU-kommissionen väntas under januari månad. En förordning för ansökningsprocess kommer att remitteras i samband med EU-kommissionens beslut.

Skatteanstånd till företag

Remiss till 16 januari. Reglering träder i kraft den 13 februari 2023.

Gasstöd till hushåll

I nästkommande ändringsbudget för 2023. I samband med att propositionen läggs kommer en förordning att remitteras.

Missa inte det senaste från GP Ekonomi!

Nu kan du få alla våra ekonominyheter, reportage och analyser som en liten notis direkt till din telefon genom att klicka på följ-knappen vid taggen Ekonomi. I mobilen finner du den under artikeln och på sajt överst till höger om artikeln.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

GP Ekonomis Ida Johansson förklarar och analyserar privatekonomi och kommer med aktuella spaningar och lästips.

För att anmäla dig till nyhetsbrevet behöver du ett digitalt konto, vilket är kostnadsfritt och ger dig flera fördelar. Följ instruktionerna och anmäl dig till nyhetsbrevet här.

ANNONS