Beslut om Bocköhalvön åter uppskjutet: ”Förslaget tar död på hjärtat i Hindås”

Ett decennium har gått och nu är förslaget till detaljplan åter uppskjutet för beslut. Det betyder fortsatt frustration bland Hindåsbor rörande byggplanerna på Bocköhalvön.
– Allt är väldigt rörigt. Vi boende har hamnat i en sorts limbo, säger David Borg, som bor i området.

ANNONS

I förra veckan blev den senaste detaljplanen för byggnation på Bocköhalvön uppskjuten för beslut igen. Det bestämdes på kommunstyrelsens senaste möte.

– Det är ju en detaljplan som vi gärna vill komma i land med. Men tyvärr kom avtalet kring medfinansiering med Trafikverket lite sent inpå, förklarade Per Vorberg (M), som är kommunstyrelsens ordförande, på en pressträff i fredags.

Förslaget till medfinansieringsavtal mellan Härryda kommun och Trafikverket, som Per Vorberg syftar på, reglerar bland annat trafiksäkerhetshöjande åtgärder för passage över väg 554, och är ett led i exploateringsplanerna för halvön.

– Vi tycker det här är så stora viktiga frågor och det ska inte falla på att någon känner att man inte har haft tid att sätta sig in i de här avtalen. Så då drog vi ut ärendet kring Bocköhalvön för att ta beslutet om detaljplanen i augusti istället, sade Vorberg.

ANNONS

Varit många turer kring exploateringen på Bocköhalvön

Bostadsplanerna för Bocköhalvön har varit på tapeten inom kommunen sedan omkring år 2013. Inom det dåvarande bostadsförsörjningsprogrammet föreslogs cirka 40 nya bostäder på platsen där det, än idag, finns ett tjugotal.

År 2015 kom ett förslag från tjänstemännen om 225 nya bostäder, vilket ledde till stort missnöje bland ortsborna.

– Det slog ju ner som en chock både i politiken och hos alla boende. Då gick telefonerna varma till oss i politiken. Då beslutade vi oss i politiken för att helt enkelt, ”nej men det där var ju inte det som fanns i uppdrag”. Utan då gjorde vi ett omtag. Etableringen krymptes. Men sedan så sa vi så här, ”det är fortfarande mycket mycket mer än det vi hade sagt och gett som inriktning”. Så det slutade med att vi fick ta ett nytt beslut igen i politiken, sade Vorberg (M) i fredags.

I tjänstemännens nuvarande skrivelse står det att:

Detaljplanen möjliggör byggnation av ca 80 bostäder fördelade på olika bostadstyper och upplåtelseformer i upp till två våningars höjd med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden”.

För även den senaste detaljplanen, som det nu alltså ska tas beslut om i slutet av sommaren, har det inkommit många reaktioner till kommunen.

ANNONS

En person skriver ”Föreslagen detaljplan tar död på hjärtat i Hindås”. En annan ”Om Bocköhalvön blir en byggarbetsplats för en lång tid framöver vet jag faktiskt inte vart jag ska ta vägen”.

Det har också kommit in ett medborgarförslag, eller ”Härrydaidé” som det numera kallas inom kommunen, med tillhörande namninsamling, där området istället föreslås bli omgjord till en park, vilket Härryda-Posten rapporterat om tidigare.

– Problemet är att vi har synpunkter från ”rör inget” eller ”gör en park” till ”exploatera med över 240 bostäder”. Hela spannet finns. Och då måste ju vi ta ställning. Och då har vi valt att gå på det som vi har arbetat fram under många år. Det kostar ju enorma summor att hålla på och göra om och göra om, menar Vorberg (M).

Boende: ”Svårt att få överblick. Detaljplanen behöver förtydligas”

Hindåsbon David Borg är byggnadsingenjör och har bott i området sedan år 2010. Han är en av många som tycker att situationen är rörig, och att det är svårt att få överblick.

– Vi som har bott här i tolv år har kanske räknat med att det ska bebyggas. Sedan hoppas jag att det i så fall blir villor, så småskaligt som möjligt. Jag har full förståelse för att byn utvecklas. Men nu har man ju hunnit bygga på så många andra ställen runtom, att det känns som att det inte längre behövs här. Det har ju tagit så lång tid för den här planen att komma i mål.

ANNONS

En brist han ser med den nuvarande detaljplanen är att det inte är fastslaget vad det är för typ av bostäder som ska byggas, och vart de ska placeras. Om det rör sig om villor, radhus eller flerfamiljshus. I de två första byggförslagen för området gick det att se vad som var tänkt på de olika ytorna och fastigheterna, berättar han.

– Jag har reagerat på att det nu bara står utnyttjandegrad av fastigheten i procent och att det får byggas olika höjder beroende på byggnadstyp. Bygger du då flerfamiljshus kan du då klämma in fler bostäder.

Han menar att det är viktigt att minnas att illustrationsskisser över bostadstyper i ett område i sig inte har juridisk bindning. Och att det i slutändan kan leda till obehagliga överraskningar.

– Det är ju den fysiska plankartan och planhandlingen som gäller. Står det bara utnyttjandegrad och 9,5 meter i höjd kan en duktig exploatör få in mycket mer än 80 bostäder. Det är jag helt övertygad om. Då spelar det ju ingen roll att en illustrationsskiss visar något annat. Eller att politikerna tyckte att det skulle vara 80.

Därför skulle han vilja se att detaljplanen förtydligas.

– Det är svårt för mig som boende, och även för politikerna, att räkna på att ”okej, den här tomten är 5 000 kvadratmeter och man får bebygga 30 procent av det. Vad är 1 500 kvadratmeter i antal bostäder?”. Där vill jag ha bättre tydlighet. Så att vi som berörda kan se hur det påverkar oss, det hade underlättat.

ANNONS

Vad är den värsta farhågan?

– Jag är orolig för att det kan bli långt över hundra bostäder. Värsta farhågan är ju att något som har varit ett väldigt lummigt villaområde, snarare blir så överexploaterat så att det känns som ett helt nybyggt område. Jag hör knappt en granne idag, så det kommer att bli förändringar oavsett om det blir tre villor eller tjugo lägenheter, avslutar David Borg.

Vad är ditt budskap till de Hindåsbor som fortfarande är oroliga, Per Vorberg?

– Jag har pratat med flera av dem också. Nej, men jag tänker så här: Beslutet är uppskjutet. Så det innebär ju: Ett, man vet inte vad beslutet blir. Två, det finns fortfarande tid att eventuellt påverka då, säger kommunstyrelsens ordförande.

LÄS MER:Hindåsbor föreslår: ”Gör en park på Bocköhalvön”

LÄS MER:Skogsstyrelsen: ”Trädfällning på Bocköhalvön är en gallring”

LÄS MER:Full fart på fotbollscupen i Hindås

ANNONS