Efter Härrydas krav – regeringen kallar in landshövdingen som järnvägsmedlare

Regeringen går Härryda till mötes och utser en medlare som ska försöka hitta lösning i den tågtvist mellan kommunen och övriga västsvenska kommuner samt regionen. Målet: Att hitta en lösning för nya och förbättrade tågförbindelser mellan Borås och Göteborg, där Härryda är en nyckelspelare.
”Positivt att det är tydligt att regeringen inte kommer försöka köra över Härryda kommun i denna frågan”, skriver kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) i ett SMS.