Företagsklimatet fortfarande i topp i Härryda kommun

Företagsklimatet i Härryda kommun är fortsatt gott. Kommunens genomsnitt är högre än både riket och Västra Götaland enligt nya siffror från Svenskt näringsliv.
– Det handlar om att gå från att vara bra till att bli bäst, säger Fredrik Olsson, näringslivschef i Härryda kommun.

ANNONS

Under tisdagen presenterades resultatet av den årliga enkäten som Svenskt näringsliv skickar till företag i samtliga av landets kommuner.

Förra året låg det sammanfattade omdömet för Härryda kommun på 4,0 – vilket även är årets resultat. Det är ett betyg som är högre än både landet som helhet och Västra Götaland. Motsvarande betyg där är 3,5.

I årets undersökning ökar rankningen eller är oförändrad i 12 av 15 delfrågor i Härryda kommun. Enkäten täcker en bredd av områden och den största ökningen syns i företagens engagemang för företagsklimatet.

– Det är en sak som jag är riktigt nöjd med i årets resultat, säger Fredrik Olsson.

ANNONS

Andra områden som, likt förra året, ligger i topp är allmänhetens attityder, mobilnät och bredband samt infrastruktur.

Övriga frågor som ökade i årets undersökning är kommunens service och bemötande, tjänstemännens attityder, konkurrens från kommunens verksamheter och allmänhetens attityder. Det område som fick lägst betyg (3,3) är upphandling.

Näringslivschefen: ”Den som vill ha dialog ska få det”

Trots det höga snittbetyget är Fredrik Olsson inte nöjd.

– Vi ligger över 4,0 och är bättre än snittet på alla frågor men det finns fortfarande förbättringsområden. Vårt mål är att vi ska ligga över 4,0 på alla frågor. Det är en helt avgörande fråga om vi ska klara vår välfärd, att vi har företag som kan anställa personer och att det finns skatteintäkter.

Kan du ge exempel på förbättringsområden och varför de där viktiga?

– Dialogfrågan. Vi har 5 300 företag. Vi kan inte nå alla men det är viktigt att alla företagare känner till att det är bara att ringa. De som vill ha dialog ska få det. Därför är det synd när vi har siffror på 3,5 på frågan om dialog med beslutsfattare. Tillsammans med näringslivet utvecklar vi kommunen och ju mer dialog vi har desto bättre blir det.

LÄS MER:Dykare bärgade kassaskåp ur Rådasjön – igen

LÄS MER:Tesla-förare hjälpte till vid vägstopp

LÄS MER:Fyra uppmärksammade mord i Härryda kommun

ANNONS