Forskare om HVB-hemmet i Hindås: ”Rikta oro åt annat håll”

Debatten kring det kontroversiella HVB-hemmet på Pulka vägen i Hindås fortsätter. Forskaren Peter Andersson menar att fokus bör ligga på andra aspekter än boendets närhet till en förskola.
– Mig veterligen finns det inga studier som pekar på att det ska vara riskfyllt med ett HVB-hem nära en förskola, säger han till Härryda-Posten.