Förslag till ny bro i Mölnlycke får positiv respons – ska knyta ihop Råda rum med Rådasjön

En gångbro som binder ihop Råda rum och Rådasjön kan bli verklighet. Åtminstone har den motion från Centerpartiet som föreslår att det byggs en bro fått bra respons från kommunen.
– Generellt är vi positiva till förslaget, säger Fredrik Wejrot, verksamhetschef på Härryda kommun.