Här anmäls flest potthål i Härryda kommun

Den här vintern har antalet anmälningar om potthål ökat i Härryda kommun. Varje år kostar det kommunen mellan 1–1,5 miljoner kronor att laga dessa.
Men mörkertalet över hur många potthål som verkligen drabbar Härrydaborna är stort.