Här är byggförslagen för P-hustomten i Mölnlycke

Byggbolaget som fått i uppdrag att utveckla p-hustomten i Mölnlycke har lagt fem förslag på bordet. Härryda-Posten kan nu visa de senaste idéerna som kan bli verklighet.

ANNONS
LocationMölnlycke||

Mama management AB som fått i uppdrag att bebygga p-hustomten vid Mölnlycke centrums västra entré har tagit fram fem förslag på lägenhetshus med parkeringslösning.

Som Härryda-Posten tidigare berättat vill Sverigedemokraterna med Peter Arvidsson i spetsen avbryta avtalet. Men något avbrutet avtal ser det inte ut att bli. Den rödgröna samverkan bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet meddelade under torsdagen att de enats om att stödja det avtal som Härryda kommun slutit med Mama management. Trots deras tidigare kritik mot alliansens beslut att ge ett företag ensamrätt att utveckla tomten. Detta innebär att ett av de fem förslagen kan bli verklighet.

ANNONS

Förslagens utformning

Byggnationerna varierar i utförande, antal bostäder och antal parkeringsplatser. I några av alternativen ska det byggas lägenhetshus ovanpå befintligt parkeringshus, i andra kommer det befintliga parkeringshuset ersättas av nya parkeringsgarage.

I de två första alternativen skulle tre rader med fyra våningar av lägenheter byggas ovanpå parkeringshuset. Insprängt emellan skulle det finnas tillhörande gårdar. Ett åttavåningspunkthus skulle flankera ena kortsidan i alternativ ett och i alternativ två är punkthuset sänkt till sex våningar. Alternativ ett rymmer 132 lägenheter och 397 parkeringsplatser. Alternativ två rymmer 120 lägenheter och 255 parkeringsplatser.

I alternativ tre till fem är idén med ett punkthus kasserad så även de tre lägenhetslängorna. Istället skulle det ena lägenhetshuset följa Biblioteksgatans krökning ut mot Säterivägen. Det andra lägenhetshuset som är placerat närmare centrum skulle skapa en u-form. På så vis skulle lägenhetshusen omsluta två centralt belägna innergårdar.

I alternativ tre skulle det finnas plats för 140 lägenheter och 246 parkeringsplatser i ett underliggande parkeringshus med två våningar. I alternativ fyra finns det plats för 150 lägenheter, det gamla parkeringshuset skulle skrotas och istället skulle en ny parkeringslösning rymma 164 parkeringar under bostadshusen. I alternativ fem finns det plats för 160 lägenheter och 190 parkeringsplatser i en ny parkeringslösning.

ANNONS

Om politikerna väljer att gå vidare med något av de fem alternativen eller om samtliga läggs i malpåse återstår att se. På torsdagens kommunstyrelsemöte ska frågan diskuteras. Men denna gång med utgångspunkt i förvaltningens analys av vad ett avbrutet avtal skulle innebära.

Bolagets vd: ”Vi har rört oss dit politiken vill att vi ska gå”

Markus Furby som är vd och ägare av Mama Management AB säger att det förts en bra dialog med politiker och tjänstemän. Ännu hänger kritiken gällande ett sextonvåningshus över projektet men Furby understryker att planerna på ett höghus sedan länge lagts i papperskorgen.

– Vi har rört oss dit politiken vill att vi ska gå. Vi har utvecklat förslagen sen dess och varit lyhörda för vad man vill ha i kommunen, säger Markus Furby.

En knäckfråga som kräver ett svar är parkeringslösningar enligt oppositionsrådet Patrik Linde (S). Markus Furby menar också att det varit en avgörande fråga men att behovet av parkeringsplatser inte är så stort som man kan tro.

– Vi har ju gjort mätningar på plats som visar att som mest används 200 parkeringsplatser och då ställer vi oss frågan: ’Hur stort p-hus ska vi egentligen ha?’. Det är främst mellan klockan åtta och tre som parkeringshuset nyttjas. Övrig tid är det väldigt få platser som används, säger Markus Furby och fortsätter:

ANNONS

– Det har varit så mycket prat, den ena säger att parkeringshuset inte används alls och andra säger det finns alldeles för få platser. Mycket av detaljplaneprocessen handlar om att ta fram fakta, och sen anpassar vi oss efter vad man vill ha, säger Markus Furby, vd på Mama management.

Vorberg: "Man ska få en god känsla"

Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) betonar än en gång att sextonvåningshuset inte längre är ett alternativ:

– Mama har lyssnat på synpunkter som kommit in, de har själva träffat medborgare och lyssnat på dem. De har förstått att de behöver göra något annat och har nu skissat på ett flertal olika alternativ. Och det är precis så en process ska gå till, säger Per Vorberg.

Givet tomtens placering, finns det några särskilda aspekter som du kommer trycka på framöver?

– Det har vi inte landat i än, men stadsarkitekten ska ju vara med och bidra för det handlar om helheten. Man ska få en god känsla. Vi vill inte ha nåt fyrkantigt i betong som är grått och trist. Det handlar också om gestaltningen så att det upplevs som att det är ”wow” och snyggt – med reservation för att olika människor har olika åsikter om vad som är snyggt, säger Per Vorberg (M).

ANNONS

LÄS MER:Rödgröna i Härryda säger ja till fortsatt utveckling av p-hustomten i Mölnlycke

LÄS MER:Avtalet för P-hustomten i Mölnlycke riskerar att avbrytas

LÄS MER:Så tänker Härrydaborna om det höjda priset på drivmedel

ANNONS