Härryda kommun deltog inte i Unizons barometer mot kvinnovåld

Härryda kommun har missat att delta i Unizons Kvinnofridsbarometer, en rapport som granskar Sveriges kommuners arbete med att bekämpa mäns våld mot kvinnor.
– Vår barometer är viktig ur flera perspektiv, säger Unizons generalsekreterare Rebecka Andersson.