Hindåsbor föreslår: ”Gör en park på Bocköhalvön”

Expropriera den privata tomten på Bocköhalvön där det gallrats och planeras för bebyggelse. Gör en park i området. Det önskar nu flertal boende i Hindås i ett medborgarförslag, som skickats in till Härryda kommun.
– Det skulle kunna bli en fantastisk tillgång för orten, säger Christina Abrahamsson, en av personerna bakom förslaget.