Höns i Härryda i riskzonen för allvarlig sjukdom

Ett utbrott av newcastlesjukan har upptäckts hos tamfåglar i Mölndal. Sjukdomen, som inte är farlig för människor, riskerar att även drabba höns i Härryda eftersom kommunen ligger inom restriktionszonen.
– Det är viktigt att man är noga med säkerheten, säger Linnea Lindgren Kero på Jordbruksverket.