Husägare störs av buller från bygge i Björröd: ”Bedrövligt”

Närboende i Björröd i Landvetter upplever att bullernivåerna, från ett pågående byggprojekt vid Björrödsbäcken, är för höga.
– Det är en maskin som hackar oavbrutet. Det stör fastän jag är inomhus, menar Monica Böttcher.

ANNONS

Sedan förra veckan upplever flera husägare i Björröd att ljudnivåerna från byggprojektet vid Björrödsbäcken, där det förbereds för cirka 300 nya bostäder, är mer störande än vanligt.

En av dessa är Kaj Nilsson, som bor med sin sambo alldeles intill ett område där en maskin knackar sten i marken.

– Jag förstår mig inte på kommunen som inte spränger, det är lite skillnad mot fågelkvitter, säger Kaj Nilsson, där han står vid sin grind och försöker överrösta det metalliska smattrandet.

Har ni fått någon information om att detta skulle ske?

– Nej, det har vi inte fått. Bara när de ska spränga. Det hade ju varit bättre om de hade gjort det nu också, så hade det varit över. Det skallrar i huset. Och jag använder oftast hörselskydd när jag går ut i trädgården, eftersom det är ett jävla liv på utsidan.

ANNONS

Vad säger dina grannar?

– De blir galna på detta, de som är hemma. Vi pensionärer, som jag, är ju hemma på dagarna. Vi köpte hus här ute för att det skulle vara lugnt och skönt, inte så här.

Mätte ljudnivån: ”Låg nästan konstant på 80 decibel”

Bakom Kaj Nilssons hus bor Bill Hansen. Han är ute på sin tomt med familjehunden Otto, och har också tröttnat på situationen.

– Jag tycker att det är bedrövligt. Jag vet inte hur lång tid det kan ta att banka sönder berget. De hade väl kunnat göra det enklare och spränga, förstår inte varför de inte kan göra det. Det håller på dagarna i ända. Är det fint väder kan jag inte ha dörren öppen, eller vara ute.

Han har i ren frustration laddat ner en app i mobilen för att mäta ljudnivån.

– Den låg nästan konstant på 80 decibel när jag mätte. Jag var med på att de skulle spränga och så, men inte slå med en hammare hela dagarna.

Monica Böttcher är en av dem som bor på andra sidan bäcken. Trots att hon bor längre bort från byggarbetsplatsen än Kaj Nilsson och Bill Hansen störs hon också av maskinerna.

– Jag kan inte tänka en tanke, tankarna hackas sönder lika bra som maskinen hackar. Jag försöker skriva en kandidatuppsats, det går inte bra. Jag har försökt att kliva upp tidigare på morgonen för att få något gjort innan det sätter igång, berättar hon.

ANNONS

Kommunen: ”Traditionell sprängning förväntades bli väldigt dyr”

På kommunen berättar projektledaren Lovisa Gustafsson att hon inte varit medveten om att boende vid Björrödsbäcken upplever mer störningar just nu.

– Det var ny information för mig. Blir man störd av bullrande verksamheter ska man meddela oss, eller entreprenören, att så är fallet så vi kan se om det finns något som utförs på fel sätt eller finns något som kan förmildra bullrandet. Det finns att läsa mer kring buller på kommunens hemsida, säger hon.

Vad kan det bero på att det låter mer från bygget just nu?

– Det är oförutsett berg som knackas bort, sådant som vi inte kände till låg så grunt, det stämde inte överens med det underlag som fanns på de nationella bergskartorna. Så det är en pågående bergsknackning.

Varför kan detta inte sprängas bort istället?

– Traditionell sprängning förväntades bli väldigt dyrt och ineffektivt i förhållande till den mindre mängd som skulle slås bort. Knackning kan även entreprenören som är på plats utföra med de maskiner som redan är inne istället för att få eventuell väntetid på att en sprängningsentreprenör ska bli tillgänglig.

Efter att Lovisa Gustafsson varit i kontakt med entreprenören har hon fått information om att detta arbete ska pågå i ytterligare ett par dagar.

ANNONS

– Vi är medvetna om detta nu, att man upplever störningar, och får se om det finns saker att göra i projektet. Känner man att det är en oangelägenhet kan man också vända sig till miljö och hälsa på kommunen, som kan göra tillsynsärende för att se om riktvärdena är för höga för den här perioden inom bygget.

Inkommet klagomål till Hälsa och skydd kan bli nerlagt

Enligt Tomas Gideflod, miljöskyddsinspektör på miljö och hälsoskydd, har det kommit in ett klagomål om buller i det aktuella området, men ljudnivån för just detta ärende ser ut att hålla sig inom lagliga värden.

– Jag har pratat med den som skickade in klagomålet, och det var 65 decibel vid hennes fastighet. Det är inom riktvärdet, och då kan jag inte göra något. Kommer det inte fler klagomål, från andra, kommer jag att lägga ner ärendet. Anmäler någon till oss på miljö och hälsa då är det ett tillsynsärende, vi ser bara efter om lagstiftningen följs.

Kommer ni att åka ut och kontrollera nivåerna själva?

– Inte om det inte kommer in fler klagomål. Men jag kommer informera vidare till projektledaren om att detta har inkommit.

Vill ha återkommande informationsmöten om byggprojektet

Varken Kaj Nilsson, som bor alldeles intill där bergsknackningen pågår, eller hans granne Bill Hansen har anmält störningarna till kommunen, hur andra har gjort vet de inte.

ANNONS

– Nej, inte jag, vi äldre är inte så digitala, säger Kaj Nilsson.

Istället önskar både han och Bill Hansen att kommunen skulle börja hålla möten löpande, likt det som anordnades inför byggprojektets start.

– För att berätta hur det går, vad som hänt och vad vi kan förvänta oss. Så att vi kan framföra våra synpunkter och förbereda oss mer på vad som ska hända, förklarar Bill Hansen.

LÄS MER:Flera cykelstölder på kort tid i Mölnlycke

LÄS MER:Tågplanerna mellan Göteborg och Borås pausas

LÄS MER:Personuppgifter kan ha läckt vid it-intrång mot Göteborgsregionen

ANNONS