Josefina från Eskilsby är på FN-mission i Kongo-Kinshasa

Josefina Karlsson från Eskilsby är sedan fem månader tillbaka på FN-mission i Demokratiska republiken Kongo. Hon saknar svenskt godis, kranvatten och kaffe, men framför allt saknar hon att kunna röra sig fritt utanför sitt hem.
– Det är inte helt populärt att vi är här, säger hon.