Kampen mot invasiva arter stoppas – får inga pengar

Medlen för att bekämpa invasiva arter på land helt raderats i årets budget. Detta efter att regeringen nästan halverat anslaget till naturvård i årets budget.
– Det är lite ett förlorat år, säger Klara Jansson på länsstyrelsen i Västra Götaland.

ANNONS

Förra året gick nästan två miljarder kronor av regeringens naturvårdsbudget till åtgärder för värdefull natur där även kampen mot invasiva arter ingår. Från och med i år har regeringen dragit ner på anslaget med 45 procent, till drygt 900 miljoner kronor. Det innebär att pengar, cirka 55 miljoner kronor, som gått till att bekämpa invasiva arter på land i stort sett är helt utraderad.

– Det stämmer, det har varit viktiga pengar som gjort stor nytta. Nu stannar det arbetet av, säger Clas Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Klara Jansson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland.
Klara Jansson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland. Bild: Privat

Förra året fick Länsstyrelsen i Västra Götaland sex miljoner kronor till åtgärder för att bekämpa invasiva arter.

ANNONS

– Det klart det påverkar arbetet jättemycket när det går från sex miljoner kronor till noll. Det är en stor skillnad, säger Klara Jansson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

"Vi får prioritera”

Arbetet med att bekämpa och utrota invasiva arter utanför till skyddade områden, som naturreservat, kommer få stryka på foten i första hand.

– Men vi får även titta på och prioritera de åtgärder vi gjort i skyddade områden, då den budgeten också skurits ner, det är 40 procent kvar. Vi är inte helt klara med planeringen men vår utgångspunkt är att vi får prioritera att slåtta och beta av dem, vi vet att det håller invasiva arter borta. Marker som är välskötta har mycket mindre problem med invasiva arter, säger hon.

Klara Jansson ser att om arbetet med att bekämpa invasiva arter stannar av blir det en omstart den dag man får pengar till det igen.

– Kommer arterna att breda ut sig blir det tuffare. Det här är riktade åtgärder som behöver genomföras över många år och det är inget man blir av med på ett år.

Är det ett förlorat år?

– Ja, man kan säga att det är lite som ett förlorat år. Vi får försöka upprätthålla det som gjorts men kan inte göra stora nya åtgärder. Vi kommer inte ta in entreprenörer, det är dit majoriteten av pengarna vi hade förra året har gått till.

ANNONS

Ingen tid för privatpersoner

Däremot kommer pengar finnas för varje länsstyrelse att ha en samordnare. På Länsstyrelsen i Västra Götaland är det Klara Jansson som har den rollen.

– En stor förändring kommer att vara att vi inte kommer ha lika mycket tid till privatpersoner. Vi får mycket frågor från dem och får försöka styra över det till hemsidorna, att man kan hitta informationen där.

Härryda än så länge inte är en av de värst drabbade kommunerna i Västra Götaland men det betyder inte att problemen inte finns där.

– En jätteutmaning är trädgårdstippar, vi har informationssatsningar där vi uppmärksammar fastighetsägare på att de inte ska dumpa sitt trädgårdsavfall utanför sin trädgård. De arter man har i trädgården ska stanna där.

Vad kan man som fastighetsägare göra själv?

– Markägare har oavsett vilka pengar vi har ett ansvar att bekämpa invasiva arter som är förbjudna på EU-listan som exempelvis jättebalsamin och jätteloka. Och jag skulle verkligen vilja vädja till fastighetsägare att bekämpa dessa annars kommer vi få större problem.

Arbetstillfällen riskerar försvinna

Något som inte uppmärksammats så mycket är, enligt Clas Svedlindh, även arbetsmarknaden för de företag som arbetar med att bekämpa invasiva arter försvinner.

– Det är jättemånga entreprenadföretag, både inom bekämpning och skötsel, ungefär 1 000 arbetstillfällen i hela landet som försvinner med den här neddragningen. Det är något man glömmer bort, men det är många småföretag som jobbar med det.

ANNONS

Nedskärningen fanns med redan i den förra regeringens budget men den nya har låtit den bestå.

Blev ni överraskade av budgeten?

– Vi kunde se det i budgeten, regeringen la budgeten i november, så på det sättet var det inte en överraskning. Vi har förberett oss på en budget på en lägre nivå under hösten. Men det är en stor minskning på de två stora naturanslagen, 1,5 miljarder, säger han.

Kommer äska mer pengar i budget

Clas Svedlindh ser inte det som sannolikt att regeringen kommer skjuta till pengar till åtgärder mot åtgärder för värdefull natur i år men från Naturvårdsverkets sida kommer de, inför nästa års budget, att trycka på att behovet av de här åtgärderna är stort.

– I början av mars kommer vi trycka på vad vi anser behövs för att arbetet ska fungera. Vi har höga mål för biologisk mångfald.

Finansiering av arbete med att bekämpa invasiva arter under vattenytan kommer att fortsätta, då det är Havs- och vattenmyndigheten som finansierar det arbetet.

LÄS MER:Utredning om idrottshall klar – frågan tas ett varv till i kommunstyrelsen

LÄS MER:Susanne Gustafsson från Härryda vann en bil värd 620 000 kronor

LÄS MER:Förslaget: Cykelväg mellan Hindås och Rya – beslut väntas

ANNONS