Lastbilstransporter längs med väg 554 orsakar stenskott och skador på fordon

Flera Hindåsbor vittnar om hur deras fordon blivit skadade längs med väg 156 och 554. Detta med anledning av stenskott och flygande spill från lastbilstransporter. En person har blivit drabbad av tre stenskott.
– Förra gången såg jag stenjäveln komma farande, säger hen till Härryda-Posten.