Legionella i Förbohus i Landvetter: ”Satt in alla resurser”

Legionella har förekommit i flera Förbofastigheter i Landvetter under sommaren, vilket Lokalpressen var först att rapportera om. En hyresgäst ska ha hamnat i respirator i över två veckor på grund av insjuknandet.
– Har man upplevt någonting så vill vi väldigt gärna att man påtalar det för sina Förbovärdar, så vi får chans att agera på det, säger Förbos kommunikationschef Hanna Holmström Tomic till Härryda-Posten.

ANNONS

Under sommaren har det förekommit förhöjda värden av legionella i sex av allmännyttan Förbos fastigheter i Landvetter under sommaren. Problemen upptäcktes efter att en hyresgäst insjuknat av legionellabakterier. Legionella är en lungsjukdom med tillhörande hög feber, som sprids genom droppar av förorenat vatten.

– Det var en hyresgäst som blev sjuk och då tog man prover från lägenheten där man upptäckte att det fanns förhöjda värden av legionella, berättar Hanna Holmström Tomic, kommunikationschef på Förbo.

Enligt Lokalpressen ska den insjuknade hyresgästen legat i respirator i 17 dagar men har sedan dess tillfrisknat och ska nu vara hemma igen.

ANNONS

Inledningsvis gjorde Förbo vattenprover i två lägenheter. En tid senare gjordes ytterligare och utökade kontroller i sammanlagt sex fastigheter, vilket resulterade i förhöjda mätvärden av legionella vid 40 punkter.

– Det var mer spritt än vi trodde inledningsvis. Vid majoriteten av de punkterna såg vi då att det var förhöjda värden av legionella.

Höjde vattenvärmen – tog död på bakterierna

Förbo valde då att höja den så kallade framledningstemperaturen enligt Boverkets maximala anvisningar. Hanna Holmström Tomic beskriver det som en försiktighetsåtgärd för att ta död på legionellabakterier.

– När nästa provtagning såg bra ut drog vi ner till Boverkets rekommenderade temperatur igen, för det finns ju en skållningsrisk med väldigt varmt vatten.

Sedan den 31 augusti har hyresgästerna i de berörda fastigheterna kunnat använda vattnet som vanligt igen.

– Vattnet kan lukta och smaka lite speciellt ibland men det är totalt ofarligt, säger Holmström Tomic som säger att säkerheten för hyresgästerna är det ”absolut viktigaste” för bolaget.

I arbetet med att komma tillrätta med problemen har Förbo arbetat med en extern aktör.

– Vi har samarbetat med en entreprenör som är expert på legionella och vi fick fram en saneringsanläggning väldigt snabbt. Att det bara tog några dagar är vi väldigt glada för.

Därtill är Härryda kommun inkopplade på situationen.

ANNONS

– Vi har en tät kontakt med Härryda kommuns miljöinspektörer, där vi informerar dem om vad vi gör och där de kan komma med inspel på vårt arbete, säger Holmström Tomic.

Förbo: ”Ingen anledning till oro”

Förbos kommunikationschef menar att hyresgäster inte behöver känna oro.

– Som hyresgäst behöver man inte vara orolig, nu går vi igenom hela systemet och säkerställer läget med kontinuerliga mätningar.

I dagsläget vet inte bolaget hur legionellabakterierna har uppstått.

– Nej, det är det vi undersöker nu när vi inventerar systemet. Den initiala åtgärden säkerställer att alla bakterier försvinner så att våra hyresgäster kan använda varmvattnet igen. Sedan har vi bytt ut VVC-pumpen och VVC- och varmvattenventilerna som ytterligare åtgärder och nu går vi igenom hela systemet för att verkligen säkerställa att det inte uppkommer förhöjda värden av legionella igen.

Hanna Holmström Tomic menar också att de välkomnar att hyresgäster hör av sig med frågor eller tips vid behov.

– Har man upplevt någonting så vill vi väldigt gärna att man påtalar det för sina Förbovärdar, så vi får chans att agera på det.

Holmström Tomic menar att bolaget har vidtagit de åtgärder som behövs för att garantera säkerheten.

– Det är väldigt beklagligt att det här har inträffat och vi har stor förståelse för att det har funnits en del oro bland hyresgästerna som bor där. Men nu har vi verkligen satt in alla resurser för att komma till rätta med den här problematiken.

ANNONS

Förbo uppger att vattnet i de berörda fastigheterna är säkert att dricka och duscha i.

Fakta legionella

”Legionella är en svår lunginflammation. Den smittar genom att du andas in små droppar med förorenat vatten. Legionella behandlas med antibiotika, ibland kan du behöva vårdas på sjukhus.

Legionella smittar inte mellan människor. Infektionen orsakas av legionellabakterier. Bakterierna förökar sig i stillastående vatten och kan förorena vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler.”

Källa: 1177.se

ANNONS