Miljöchefen: ”Förorenade områden behöver prioriteras”

Inom Härryda kommun finns minst 140 stycken potentiellt, eller konstaterat, förorenade områden som kan behöva åtgärder. Nu har en handlingsplan tagits fram för uppgiften.
– Området har varit nedprioriterat, säger Thomas Hammarlund, som är miljöchef.

ANNONS
|

Som en del i arbetet med det nationella miljömålet kallat ”Giftfri miljö”, ska områden som utgör en stor, eller mycket stor, risk för människors hälsa och miljö åtgärdas.

Det finns inget etappmål på nationellt plan, men enligt de regionala tilläggsmålen ska dessa områden vara åtgärdade till senast år 2050.

För att nå målet skulle kommunen behöva lägga mer resurser, redan nu, enligt Thomas Hammarlund, som är miljöchef på kommunens enhet för miljö- och hälsoskydd.

– Det är lite resurser på miljö- och hälsoskyddsverksamheten. Är behovet 1 200 timmar nu, så kommer det om några år kanske vara 2 000 timmar per år. Det är nackdelen när vi skjuter på det. Jag skulle vilja få in en massa nya tjänster nu, men det tillåter inte budgeten just nu.

ANNONS

När tror du att det skulle kunna bli tal om mer resurser?

– Som tidigast 2025, men det här är ändå ett område jag kommer att prioritera med de resurser som finns nu.

Vill se fler anställda på enheten

På områden som anses förorenade överstiger halterna av vissa ämnen de som naturligt finns i området. Det kan bero på att det funnits till exempel en gammal industri på platsen. Och utifrån hur farligt det anses vara för människor och miljön får platserna olika klassificeringar.

En del i arbetet är ta fram en handlingsplan för de förorenade områdena som finns inom kommunen, vilket nu har gjorts, men också att börja se över och prioritera områden som idag är riskklass 1 och 2, enligt bedömningar som länsstyrelsen tidigare gjort.

Enligt den nya handlingsplanen ska minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för människors hälsa eller miljön, det vill säga riskklass 1, vara åtgärdade år 2025. Till samma år ska också minst 15 procent av riskklass 2-områdena vara åtgärdade.

– Vi kände att det viktigaste var att få fram den här handlingsplanen först, med mål och strategier. Och steg två för oss är att få till de resurser som vi behöver, säger Thomas Hammarlund, som är miljöchef inom kommunen.

ANNONS

Varför har inte det här prioriterats innan?

– Ja, det är en bra fråga. Vi hade för några år sedan jätteproblem med de som hanterade olika former av schaktmassor. Då kände vi att det var mer akut, säger Thomas Hammarlund

Hur många tjänster hade du velat kunna tillsätta?

– Det är nog 22-23 tjänster som jag skulle behöva. Jag har 14 idag, så det är en rejäl diff mot det.

Massetjärn är ett område som behöver åtgärdas

Enligt tidigare bedömningar, som länsstyrelsen har gjort, finns det åtminstone 140 områden som är, eller kan vara, förorenade inom kommunen, och därmed kan komma att behöva saneringsåtgärder i framtiden.

Av dessa ligger Landvetter flygplats och Renova Fläskebo under myndighetens tillsyn.

Övriga finns på kommunens bord, däribland nio stycken områden som anses extra viktiga att prioritera, bland annat en nedlagt sågverk, två nedlagda avfallsdeponier och området runt Massetjärn i centrala Mölnlycke, där det tidigare fanns en textilindustri.

Runt exempelvis Massetjärn har en del saneringar redan gjorts i samband med exploatering, men området behövs utredas vidare.

– Här har man tippat längs med tjärnen, det ligger material här, men inte exponerat, utan ungefär en meter under, förklarar Johanna Karlsson, som är miljöinspektör och också den som arbetat med att ta fram den kommunala handlingsplanen för förorenade områden.

ANNONS

Hon fortsätter:

– Det hade varit bra att få bort det. Det är inte riskklass 1 för det ligger rätt stabilt där det ligger, men det finns en möjlighet att det lakar ur och då finns det en risk att det exempelvis kan rinna ner till Rådasjön, som förser Mölndal med dricksvatten.

Det är överlag ett ”gediget arbete” som ligger framför enheten för miljö- och hälsoskydd, rörande förorenade områden, menar Johanna Karlsson.

Förutom de områden som redan är inventerade och har fått en riskklassning beroende på hur stor inverkan de anses ha på människors hälsa eller miljön, finns områden som inte har inventerats ännu, och därför fått en branschklassning utifrån exempelvis verksamheter.

– Sedan tillkommer ju nya verksamheter hela tiden. Så det kan vara mycket mer. Vi vet ju en del. Men vi vill ha helheten, avslutar Karlsson.

Härryda-Posten söker Martin Tengfjord (SP), ordförande för miljö- och bygglovsnämnden för en kommentar.

LÄS MER:Jägaren Mattias: ”Älgstammen har minskat”

LÄS MER:Prästgården i Landvetter återinvigd – med biskop och gospel

LÄS MER:Inflationen faller – här är varorna som sjunkit mest i pris

ANNONS