Nedlagda Bråta stenbrott i Mölnlycke blir Wendelstrand

Ett gammalt stenbrott i Mölnlycke håller på att genomgå en förvandling, när den helt nya stadsdelen Wendelstrand växer fram – med inspiration från Oslo.
– Vi försöker läka ett sår i naturen, säger Christian Nygård, bostadsutvecklare på Balder och Next Step Group.