Patrik Linde självkritisk till det fallna västsvenska järnvägsförslaget

Den gångna veckan har gått i järnvägens tecken. Regionen och flera andra västsvenska kommuner har brutit med Härryda i synen på hur en framtida dragning av rälsburen trafik ska dras mellan Göteborg och Borås – samtliga S-styrda. Men i Härryda står det socialdemokratiska oppositionsrådet Patrik Linde fast vid Härrydas linje.
– Mitt uppdrag är att representera kommuninvånarna i Härryda och de som valde att lägga sin röst på Socialdemokraterna här, säger Patrik Linde (S).